עמוד:12

ס \ התפתחותה T : - : של v המשנה - T ; הכותרות של הקטעים התבלבלו . מר 1 חו קו בין הכותרת לקטע המתאים לה . לפי המסךת , התורה שבעל פה ttr בעל פה מדור לדור ממעמד הר סיני . בית המקךש השני נחרב בשנת 70 לספיךה . ימים קשים הגיעו לי ^ ' ךאל . חלק גדול מהעם יצא לגלות . החכמים כנראה הבינו שקע \ ה למסר את הדברים בעל פה . החכמים חששו שאנשים יע \ ק : חו דברים או שאנשים יק \ עו במסירת הדברים . החכמים התחילו לאסף ולסדר את הדברים כדי לשמר זו עליהם . עבוךה נמ ^ כה כמאתים שנה . רבי יהוךה הנשיא , מ ^ היג גדול , השלים את העבוךה הזאת . רבי יהוךה הנשיא חי בזמן שהרומאים היו בארץ . אלו היו שנים / ft ? שקט יחסי בארץ ישךאל . ךבי ןהוךה סדר את הדברים שקבל מהחכמים :- " T שהיו T V לפניו T T I וערך / - * T ; את המשנה . א חרי רבי יהוךה הנשיא לא נוסף ךבר למשנה . בתקופה כ > א חרת יותר כתבו את המע \ נה , ועד היום ממשיכים לק י מד את המשנה מספרים כתובים . הכותרות : א . האסוף והאריכה התורה ^ ב _» ל פה מתחילים . ^ ל ב . רבי יהודה הנשיא גומר לן ^ רן אןת הספר הראשון של התורה שבעל פה - המשנה . ג . אחרי חלבן בית המקדש השני היה ק ^ ה ל >? סר את התורה שב , ? גל ? ה . ד . התורה שבעל פה נמסרת בעל פה . ה . כלנו לומדים היום משנה מספרים כתובים 3 בךקו את ר 1 שובך 1 כם 3 עזרת _ הכותרות הכתמות 3 ציר הזמן בעמודים . 11-10

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר