עמוד:8

השלימו את המשפטים : יש ב . לפתגמים בעיות כא ^ ר מוקךים דבלים בכתב כי ג . לפעמים טוב ^ מוקזךים ךבךים בעל 9 ה כי 3 ^ א . קךאו את הספורים . במ 0 סן המלים יש שלוש סבות שבגללן צריך תוךה ע 3 \ על פה . ^ העתיקו ממןזסן המלים את הסבה המךנאימה לכל ספור . מחסן מלים : צריך להקביר את מה ע \ התוךה >? ספךת צריך לפרש מלים בתורה ריף להקביר מ ? וו

קרן תל"י


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר