עמוד:10

עזרה למתקשים הקריאה של כל הספר נעשית באופן עצמאי ע"י התלמידים . חשוב לוודא שכל התלמידים " שותפים , " כלומר נמצאים במהלך של קריאה עצמית . לשם כך כדאי לייחד זמני קריאה עצמית בכיתה , בזמן השיעורים , ואף לפגוש את התלמידים באופן יזום בקבוצות קטנות . במצב זה אפשר לוודא שהתלמידים אכן קוראים ולעזור לתלמידים הזקוקים לכך . עזרה זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים רבים , ובהתאמה לכל תלמיד ולצרכים הייחודיים שלו . לדוגמה - מפגש עם קבוצת תלמידים במסגרת השעה הפרטנית . כמו כן אפשר לשבת עם תלמיד יחיד ולקרוא יחד , או אף לקרוא קטעים בקול בפניו . במפגשים אלו אפשר גם להיעזר באיורים כדי לעורר סקרנות ומוטיבציה . במקרים מסוימים אפשר לגייס את ההורים וכן בעלי תפקידים בבית הספר ( מורת שילוב , בת שירות ) לקריאה משותפת עם התלמיד . להלן הצעות לשני מפגשים עם קבוצה של תלמידים המתקשים בקריאה העצמית . אפשר להציע פעילויות דומות בהתאמה לפרקים שונים . כמו כן , אפשר להבחין בין רמות קושי שונות של הפעילויות . כך , לדוגמה , הפעילות של שחזור בעל פה של תוכן של פרק תהיה קלה עבור תלמידים שניסוח התוכן בכתב קשה מדי עבורם . מפגש ראשון - עמ' , 29-25 קטע מתוך פרק , 'ג "תופסים אותנו . לברוך הזקן יש תכנית" מבחינת התוכן יש כאן נקודת מפנה , שבה אלכס מופרד מאביו ומברוך . מכאן והלאה יצטרך להסתדר בכוחות עצמו . מבחינת הדמות - במהלך הבריחה אנו מתוודעים אל התושייה , התעוזה והאומץ שמפגין אלכס , והם שיאפשרו לו לשרוד בהמשך הספר . הפעילות בעקבות הקריאה בקבוצה מתקשרת לעיסוק לעיסוק בתעוזה של אלכס ובהשתנות שלו , שייערכו אחרי סיום הספר כולו . ההנחה היא שהשיח המשותף יחדד את ההתבוננות באלכס ויבחן את מידת התעוזה שלו . אנו מציעים לבחור פרק זה להנחיה גם בגלל היותו הפרק השלישי בספר . כך לא ייווצר פער גדול בקריאה לרעת התלמידים שיש להם קשיים בקריאה . הקריאה בקול של המורה תתווך את הפרק לתלמידים , והפעילות בעקבות הקריאה תמקד את הנושא המרכזי בפרק , וכן תעורר בקרב התלמידים עניין ומוטיבציה לקריאה עצמית בהמשך . קוראים את הפרק בקול באוזני תלמידי הקבוצה . לאחר ההאזנה כל תלמיד כותב על רצועה , דף או פתקית : 'מה הייתי אומר לאלכס לו פגשתי אותו בסוף הפרק ' ... חברי הקבוצה משתפים את חבריהם ( קוראים או מספרים ) מה היו אומרים לאלכס ומגיבים זה לזה . משוחחים בקבוצה : כיצד אלכס התנהג במהלך הבריחה ? מה אנו לומדים על האופי שלו ? מה אנו חושבים שיקרה לאלכס , עכשיו כשהוא לבד , ללא אביו ואימו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר