עמוד:4

פתיחה הספר מדעי החומר לכיתה ח דן במושגים , בתופעות ובחוקים בתחומי הכימיה והפיזיקה , בהיבטים הנדסיים-טכנולוגיים הנוגעים לתחומים אלה ובהשפעת הטכנולוגיה על החברה ועל הסביבה . במהדורה הדיגיטלית של הספר משולבות הדמיות שבאמצעותן תוכלו לחקור תופעות שונות במדע . בספר שישה פרקים : פרק ראשון : מבוא בפרק הזה נכיר את תחומי המדע והטכנולוגיה : פיזיקה , כימיה והנדסה , ואת השפעתם על החברה ועל הסביבה . הפרק מציג את שיטת החקר המדעי בליווי ניסוי לדוגמה , וכן מסביר את אמצעי הזהירות לעבודה במעבדה . פרק שני : אטומים , יסודות והטבלה המחזורית בפרק הזה נכיר את האטומים , המרכיבים את כל החומרים בעולם , ואת היסודות הבנויים רק מסוג אחד של אטומים , ונלמד כיצד מתארים את היסודות בשפה הכימית . נכיר את מבנה האטום ונבין במה נבדלים אטומים של יסודות שונים זה מזה . נכיר את הטבלה המחזורית שבה מאורגנים היסודות הידועים לנו , ונערוך היכרות ראשונית עם המבנה של חומרים שונים . פרק שלישי : תרכובות ותערובות בפרק הזה נכיר את התרכובות - חומרים הבנויים מאטומים של כמה יסודות שקשורים זה לזה . נכיר סוגים אחדים של תרכובות , את המבנה שלהן ואת תכונותיהן , ונלמד כיצד מתארים תרכובות בשפה הכימית . נלמד מהי תערובת , נכיר סוגים שונים של תערובות , ונלמד להפריד תערובות לחומרים המרכיבים אותן . פרק רביעי : שינויים בחומר בפרק הזה נלמד כיצד חומרים שונים נוצרים בתהליך שנקרא "תהליך כימי . " נכיר סוגים אחדים של תהליכים כימיים ונעקוב אחר שינויי האנרגיה המלווים אותם . נבין כיצד יצירת חומרים חדשים והשימוש בחומרים משפיעים על הפרט , על החברה ועל הסביבה . פרק חמישי : אנרגיה חשמלית בפרק הזה נכיר את האנרגיה החשמלית ונבין את המרות האנרגיה המתרחשות כאשר אנו מפעילים מכשיר חשמלי . נכיר את המעגל החשמלי ונבין מהו זרם חשמלי וכיצד אפשר לחסוך באנרגיה חשמלית . כמו כן , נלמד לבנות מעגלים חשמליים , נלמד כיצד מפיקים אנרגיה חשמלית ממקורות אנרגיה שונים , מהן הבעיות הסביבתיות הנגרמות בתהליכי הפקת האנרגיה ומהן הדרכים להתמודד עם בעיות אלה . פרק שישי : כוחות ותנועה בפרק הזה נכיר סוגים שונים של כוחות הפועלים על גופים ומשפיעים עליהם . נלמד על הכוחות ההדדיים שמפעילים זה על זה שני גופים הנמצאים באינטראקציה ( פעולה הדדית . ( נלמד מהי מהירות ונתנסה בחישובים ובמדידות של מהירות . נלמד גם על מכונות פשוטות שהאדם פיתח והן מאפשרות לו לבצע פעולות יותר בקלות , וכן נעסוק במושג לחץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר