עמוד:12

.. تخيل لو انك فع › مكاني لكي أسمعك فحين تخيلت نف › مكانك › ت أخي ورضيت اقتسام مكاني معك وقمحي وق › ي معك تخيل لو انك فع › مكاني ول تبك .. قابيل ! ل تبك . دع › زماني وخذ أدمعك !

دار راية للنشر


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר