עמוד:יג

. 4 חוק שימור המסה - כדי להבין היטב את חוק שימור המסה , הספר מביא המחשה בעזרת קוביות לגו כדוגמה ברמה המיקרוסקופית , הממחישה לתלמידים כי מספר האטומים השונים בתהליך הכימי אינו משתנה . הקשרים בין האטומים משתנים , אך מכיוון שלא נוספו אטומים ולא נעלמו אטומים , המסה אינה משתנה . במקרים מסוימים יש קושי להבחין בשימור המסה - כאשר התהליך הכימי מתרחש בכלי פתוח , וחומר גזי יכול לעזוב את הכלי או להתווסף אליו , נראה לכאורה כי המסה אינה נשמרת . במהלך הלמידה בפרק התלמידים מתנסים בניסויים בכיתה ובסימולציות במחשב , המדגימים את שימור המסה בכלים פתוחים וסגורים , ומתבקשים להסביר את המתרחש . . 5 איכות הסביבה - התלמידים נתקלו במונחים רבים הקשורים לזיהום סביבתי ולשמירת הסביבה , אך פעמים רבות קיים בלבול בין מושגים שונים וערבוב של מושגים ( לדוגמה , ההבחנה בין מיחזור לבין שימוש חוזר . ( חשוב להבהיר את המושגים בנושא הסביבה המוזכרים בפרק זה ובפרק הבא , ולתרגלם בעזרת השאלות שבפרק . פעילויות מתוקשבות הפעילויות המתוקשבות בפרק זה מתבצעות באתר הילקוט הדיגיטלי לחט"ב - מדע וטכנולוגיה : . www . ebaghigh . cet . ac . il חוק שימור המסה מעבדה וירטואלית שבה התלמידים שוקלים את מסת המגיבים והתוצרים של שלושה תהליכים כימיים שונים , ובודקים אם המסה נשמרת במצב שבו הכלי פתוח או סגור . פרק חמישי : אנרגיה חשמלית בפרק זה מכירים התלמידים את האנרגיה החשמלית , את ההמרות של האנרגיה החשמלית לסוגים אחרים של אנרגיה , ואת חוק שימור האנרגיה בהקשר של אנרגיה חשמלית . חלק מרכזי בפרק הוא שימושי האנרגיה החשמלית . התלמידים לומדים מהו הזרם החשמלי , ומכירים גורמים שונים המשפיעים על עוצמת הזרם החשמלי . הם לומדים על הקשר בין הזרם החשמלי לבין תופעת המגנטיות , ועל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בחשמל . נוסף על כך , התלמידים לומדים להכיר את מאפייני המערכת הטכנולוגית בהקשר של אנרגיה חשמלית , ומתוודעים לדרכים שונות להפקת אנרגיה חשמלית ולהשפעתן על איכות הסביבה . על פי תכנית הלימודים פרק זה אמור להילמד במשך 23 שעות . הקשר לתכנית הלימודים תחום תוכן : מדעי החומר - כימיה , פיזיקה נושא מרכזי : אנרגיה נושא משנה א : סוגי אנרגיה , המרות אנרגיה וחוק שימור האנרגיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר