עמוד:יב

מטרות הלימוד התלמידים יכירו סוגים שונים של תהליכים כימיים : הרכבה , פירוק ובעירה , ויבחינו בין שינוי פיזיקלי לבין תהליך כימי . התלמידים יסבירו תהליכים כימיים בשתי רמות : רמת התופעות ( מקרו ) ורמת החלקיקים ( מיקרו . ( התלמידים יבינו כי אנרגיה כימית משתתפת בכל התהליכים הכימיים : חלקם קולטי אנרגיה וחלקם פולטי אנרגיה ; וכן כי בתהליכים כימיים מתרחשות המרות אנרגיה בין אנרגיה כימית לבין סוגי אנרגיה אחרים . התלמידים יבינו את חוק שימור המסה בתהליכים כימיים . התלמידים יבינו את התועלת בשימוש בחומרים ואת המחיר הסביבתי של הפקת חומרים והשימוש בהם , ויציעו פתרונות להקטנת נזקים לאדם ולסביבה . הבהרות מתודיות במהלך הלמידה וההוראה של פרק זה חשוב לשים לב לנקודות האלה : . 1 ייצוג של תהליכים כימיים - ייצוג התהליכים הכימיים באמצעות ניסוח התהליך מופיע כבר בחלקו הראשון של הפרק , כדי שאפשר יהיה להשתמש במיומנות זו לאורך כל הפרק . יש להבחין בין נוסחה כימית , המייצגת חומר טהור ( בדרך כלל תרכובת , ( לבין ניסוח המייצג תהליך ( או תגובה . ( לאחר כל רישום של ניסוח כדאי לתרגל עם התלמידים מהם המגיבים ומהם התוצרים בתהליך . בשלב זה התלמידים נדרשים לכתוב תהליכים כימיים בצורה מילולית בלבד . אפשר לתרגל אתם גם רישום של תהליכים כימיים שבהם נרשמות הנוסחאות הכימיות של המגיבים והתוצרים במקרים שבהם לא נדרש איזון תגובה ( היחסים הכמותיים בין המגיבים לתוצרים הם . ( 1 : 1 . 2 סוגי תהליכים כימיים - במהלך לימוד הפרק התלמידים נדרשים למיין את התהליכים הכימיים שהם רואים בניסויים לאחת מן הקטגוריות הנדרשות מהם בשלב זה : פירוק , הרכבה או בעירה , ולהסביר בכל מקרה כיצד נקבע סוג התהליך . יש לשים לב לכך שיש תהליכים כימיים שהם גם תהליך הרכבה וגם תהליך בעירה . לדוגמה , שריפת מגנזיום . בתהליך זה שני יסודות : מגנזיום וחמצן מתחברים ליצירת התרכובת מגנזיום חמצני . זהו תהליך הרכבה של תרכובת מהיסודות , וכן תהליך בעירה של מגנזיום . . 3 תהליכים קולטי אנרגיה ותהליכים פולטי אנרגיה - לתלמידים קל יחסית להבין כי כשמתרחש תהליך פולט אנרגיה , נפלט בדרך כלל חום הגורם להתחממות הסביבה , אך קשה יותר להבין כי בתהליכים מסוימים אנרגיה נקלטת מהסביבה , ולכן הסביבה מתקררת . בפרק התלמידים מתנסים בתהליכים פולטי אנרגיה ובתהליכים קולטי אנרגיה וכן מתרגלים דוגמאות רבות של תהליכים משני הסוגים . לתלמידים מתקדמים מוצעת העשרה המסבירה מדוע תהליכים מסוימים הם פולטי אנרגיה ואילו אחרים הם קולטי אנרגיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר