עמוד:י

מטרות הלימוד התלמידים יבחינו בין סוגי החומרים : יסודות , תרכובות , תערובות . התלמידים יקראו ויכתבו בשפת הכימיה נוסחאות לתרכובות . התלמידים יבחינו בין חומר טהור לחומר לא טהור . התלמידים יכירו כמה סוגים של תרכובות : תרכובות יוניות , חומצות ובסיסים . התלמידים יכירו שיטות הפרדה שונות להפרדת תערובות למרכיביהן . התלמידים יבחינו בין מושגים מהעולם המקרוסקופי הניתן לצפייה ומדידה , לבין מושגים מהעולם המיקרוסקופי . התלמידים יתכננו ויבצעו ניסויים מדעיים הקשורים לתוכני הלימוד בנושא החומרים , יסיקו מסקנות מממצאי הניסוי וייצגו את מסקנותיהם בדרכים שונות . הבהרות מתודיות במהלך הלמידה וההוראה של פרק זה חשוב לשים לב לנקודות האלה : . 1 הגדרת חומר טהור - לתלמידים קשה להבין כי גם תרכובת היא חומר טהור , מכיוון שהיא מורכבת מכמה יסודות . כדי להסביר זאת , הספר מתייחס בהרחבה למודל החלקיקים של חומר טהור ותערובות , ומראה כי חומר טהור מורכב מסוג אחד של חלקיקים ( גם אם בכל חלקיק יש אטומים של כמה יסודות , ( בעוד שבתערובת יש כמה סוגי חלקיקים . יש לבקש מן התלמידים לצייר את החלקיקים של כמה חומרים טהורים ( יסודות או תרכובות , ( וכן את החלקיקים של תערובות שונות כדי לתרגל זאת . . 2 תרכובת מולקולרית לעומת תרכובת יונית - תלמידים רבים חושבים כי כל החומרים בנויים ממולקולות . כדי להתגבר על בעיה זו , הספר מציג מפרק , 2 בתיאור מבנה היסודות , ובהמשך בתיאור מבנה התרכובות , חומרים הבנויים ממולקולות לעומת חומרים הבנויים כמבנה ענק ומסודר , כמו המתכות ( יסודות ) או התרכובות היוניות ( תרכובות . ( כדאי להראות לתלמידים לאורך כל תהליך הלמידה איורים של המבנים השונים . . 3 נוסחה כימית - בפרק השני מתחילים התלמידים להכיר את השפה הכימית כשהם לומדים את סימולי היסודות . בפרק זה התלמידים מכירים את הנוסחה הכימית , המייצגת את מבנה התרכובות ( וכמובן גם את מבנה היסודות המורכבים ממולקולות כמו . ( S בספר מספר רב של תרגילים שמטרתם לתרגל עם התלמידים את המעבר מתיאור מילולי של הרכב תרכובת לרישום 8 הנוסחה הכימית שלה , וכן את המעבר ההפוך , מן הנוסחה לתיאור המילולי . כמו כן , התרגילים כוללים גם תרגול של המעבר בין רישום נוסחה כימית לתיאור החומר במודל שבו כל אטום מיוצג על ידי כדור . נושא חשוב נוסף המודגש בספר ובתרגילים הוא כי הנוסחה הכימית של חומר מולקולרי מייצגת את היחס בין האטומים השונים בחומר , וכן גם את המספר של כל אחד מסוגי האטומים בכל מולקולה , בעוד שהנוסחה הכימית של חומר יוני מייצגת רק את היחס בין האטומים השונים בחומר . . 4 תכונות פיזיקליות כתכונות הצבר - לתלמידים קשה להבין כי התכונות הפיזיקליות של החומר הן תכונות הקשורות לצבר החלקיקים ולא לחלקיק בודד . מצבי צבירה , מוליכות חשמלית , מוליכות חום , אפשרות לריקוע וכדומה - כל אלה הן תכונות המאפיינות את החומר , שבו מספר רב של חלקיקים , ולא של חלקיק בודד . אי אפשר לרקע אטום מתכת בודד או לדבר על מצב צבירה של חלקיק אחד . בעת תיאור התכונות כדאי להסביר מה מתרחש ברמה החלקיקית . לדוגמה , בעת ריקוע מתכת אנו מכים בפטיש על המתכת . אטומי מתכת שנמצאים בשכבות העליונות יורדים לשכבות נמוכות יותר , נכנסים בין אטומים שכבר נמצאים בשכבות אלה ונקשרים אליהם . . 5 חומצות ובסיסים - בעת לימוד סולם , pH–ה חשוב לתרגל עם התלמידים כי עבור חומצות , ככל שהpH– נמוך יותר , החומצה חזקה יותר . לעומת זאת , עבור בסיסים , ככל שהpH– גבוה יותר , הבסיס חזק יותר . כדאי להיעזר בסולם pH–ה המופיע בספר ומדגיש זאת . . 6 הפרדת תערובות - כדי שהתלמידים ידעו להתאים את שיטת ההפרדה המתאימה לכל תערובת , הספר והתרגילים מדגישים מהי התכונה המפרידה שעליה מבוססת כל שיטת הפרדה . לאחר כל הסבר וכל ניסוי , יש לבקש מן התלמידים להסביר מהי התכונה המפרידה הרלוונטית . כמו כן , הספר מדגים את השימוש בתרשימי זרימה המפרטים את כל שלבי הפרדת התערובת למרכיביה . כדאי גם לעקוב אחר מהלך הלמידה בפרק , המוביל את התלמידים משיטות הפרדה פשוטות לשיטות מורכבות יותר , ולתכנון הפרדת תערובת בעצמם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר