עמוד:ו

פרקי הלימוד - הקשר לתכנית הלימודים והבהרות מתודיות בחלק זה יוצגו הנושאים מתכנית הלימודים , ויפורטו הבהרות מתודיות לפרקי הספר . מידע זה נוסף על ההערות ועל ההארות המיועדות למורים , הכתובות בשולי הדפים בספר הלימוד . מלבד המדריך אנו מציעים חומרי רקע רבים , שחלקם נמצאים ברשת האינטרנט . בסוף הפירוט על כל פרק ופרק הפנינו לפעילויות מתוקשבות ולאתרים מתאימים באינטרנט , המשמשים מרכיב אינטגרלי בתהליך הלמידה . פרק ראשון : מבוא בפרק זה מופיעה הקדמה כללית למדעי החומר , פיזיקה וכימיה , ולהנדסה , העוסקת ביישומים טכנולוגיים הקשורים לתחומים אלה . הפרק דן גם בהיבטים סביבתיים הקשורים לפיתוחים הנדסיים טכנולוגיים . בפרק מוסברת שיטת החקר המדעי , הנפתחת בשאלה , ממשיכה בהעלאת השערה , תכנון ניסויים וביצועם , קבלת תוצאות ועיבודן והסקת מסקנות . בפרק זה גם מובאים כללי הזהירות לעבודה במעבדה . הקשר לתכנית הלימודים מטרות הלימוד התלמידים יכירו את הכימיה כתחום מדע החוקר את החומרים בעולמנו . התלמידים יכירו את הפיזיקה כתחום העוסק בחוקים הבסיסיים של עולמנו . התלמידים יכירו את ההנדסה כתחום שבו מיושם ידע מדעי לצורכי האדם . התלמידים יכירו את השיטה המדעית , שלפיה נערך המחקר המדעי . התלמידים יכירו את כללי הזהירות בעת העבודה במעבדה . בפרק הסבר מקיף על שיטת החקר שנלמדה גם בשנים קודמות ותרגול על שלבי החקר השונים . שיטת החקר משולבת לאורך כל פרקי הספר , וכדאי להפנות את התלמידים למבוא לאורך כל הלימוד בספר , כאשר הם נתקלים בקושי בנושא זה . כמו כן , כדאי לדון עם התלמידים בכללי הזהירות הנהוגים בעת העבודה במעבדה , ולהזכיר להם כללים אלה לפני כל כניסה למעבדה . . 5 הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים , רמת החיים , איכות החיים והסביבה . . 6 לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כגון פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן . . 7 מערכת טכנולוגית מאופיינת ברכיבים מעשה ידי אדם , הפועלים בתיאום להשגת מטרה , ובה מתקיימים תהליכי קלט , עיבוד , פלט , בקרה ומשוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר