עמוד:ה

מטרות ועקרונות עיקריים הנושאים הנדונים בספר הם נושאי חובה בתכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לחט"ב . מטרות הלימוד והנושאים המרכזיים של יחידת הלימוד מדעי החומר לכיתה ח נגזרו מתכנית לימודים זו . להלן העקרונות העיקריים שעל התלמידים לדעת ולהבין ( לקוח מתכנית הלימודים : ( נושא מרכזי : חומרים . 1 כל החומרים בנויים מאטומים . . 2 כל יסוד בנוי מאטומים זהים , השונים מהאטומים של היסודות האחרים . . 3 כל אטום בנוי מרכיבים תת–אטומיים : אלקטרונים וגרעין ; הפרוטונים והנויטרונים הם גרעין האטום . הרכיבים התת–אטומיים זהים בכל סוגי האטומים . . 4 היסודות נחלקים לשתי קבוצות : מתכות ואל–מתכות . . 5 כל היסודות מסודרים במחזורים ובטורים בטבלת היסודות . . 6 תרכובת מורכבת מצירוף של יסודות ; התכונות של התרכובת שונות מהתכונות של היסודות המרכיבים אותה . . 7 בתהליך כימי חומרים הופכים לחומרים אחרים ; ייצוג תהליך כימי מתאר את התהליך בשפת הכימאים : תוצרים - > מגיבים . . 8 תהליכים כימיים מלווים בשינויים באנרגיה כימית . . 9 קליטת חום על ידי גוף או פליטתו יכולות לגרום לשינויים פיזיקליים ולשינויים כימיים . . 10 בכל תהליכי השינוי בחומרים , נשמרת המסה הכוללת . . 11 בעולם החומרים ניתן להבחין בין יסודות , תרכובות , תערובות וחומרים מרוכבים . . 12 להפקת חומרים , לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה . נושא מרכזי : אנרגיה חשמלית . 1 אנרגיה חשמלית היא אנרגיה רווחת מאוד בשימוש . . 2 אנרגיה יכולה להפוך מסוג אחד של אנרגיה לסוג אנרגיה אחר של אנרגיה ( המרת אנרגיה . ( . 3 במערכת סגורה , שאינה מאפשרת מעבר אנרגיה בינה ובין סביבתה , כמות האנרגיה הכוללת נשמרת . . 4 במערכות טכנולוגיות מתרחשים מעברי אנרגיה והמרות אנרגיה . . 5 הזרם הכולל במעגל החשמלי תלוי בעוצמת המקור החשמלי ( למשל סוללה ) ובהתנגדות החשמלית של רכיבי המעגל . . 6 האדם מנצל אנרגיה לתועלתו , כדי להגביר את יכולתו וכדי לשפר את איכות חייו . . 7 משאבי ( מקורות ) האנרגיה שונים זה מזה בזמינותם ובדרכי ניצולם לצורכי האדם . . 8 להפקת אנרגיה ולשימוש במשאבי ( מקורות ) האנרגיה השונים יש השפעה על איכות החיים ועל הסביבה . . 9 קיימים קשרי גומלין בין מדע , טכנולוגיה וחברה . נושא מרכזי : כוחות ותנועה . 1 כוחות מתוארים על ידי פעולה הדדית ( אינטראקציה ) בין גופים . . 2 כוחות הפועלים על גוף יכולים לגרום לשינוי במהירותו ו / או בכיוון תנועתו ו / או בצורתו . . 3 קיימים כוחות הפועלים במגע וכוחות הפועלים ללא מגע ( בהסתכלות מקרוסקופית . ( . 4 מאפייני הכוח הם : גודל , כיוון ונקודת אחיזה . . 5 משקל הוא כוח . . 6 ישנן מכונות המאפשרות הגברת כוח . . 7 לחץ הוא כוח הפועל על יחידת שטח . . 8 תנועה מאופיינת על ידי גודל המהירות וכיוונה . תחום תוכן : טכנולוגיה . 1 הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . . 2 ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . . 3 הטכנולוגיה עוסקת בהפקה , בעיבוד ובייצור חומרים לבניית מוצרים לצורכי האדם . . 4 הטכנולוגיה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון : רפואה , חקלאות , תעשייה ותקשורת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר