עמוד:ד

. 2 ספר הלימוד הדיגיטלי - המהדורה הדיגיטלית מעשירה את תוכן הספר באמצעות שכבות מידע אינטראקטיביות . שכבות המידע כוללות פעילויות וקישורים לאתרי אינטרנט , לסרטונים , להדמיות ולחומרי לימוד מתוקשבים באתר הילקוט הדיגיטלי לחט"ב , שפותחו בד בבד עם ספר הלימוד . מלבד זאת בספר הדיגיטלי ארגז כלים מתקדם , שבאמצעותו המורה והתלמידים יכולים ליצור לעצמם עותק אישי של ספר הלימוד לכל תלמיד ותלמידה בהתאם להתקדמותם ( ספרי הלימוד הדיגיטליים נמצאים גם באתר כותר . ( www . school . kotar . co . il - LMS . 3 מערכת מתקדמת לניהול ההוראה , הלמידה וההערכה , המאפשרת תכנון , ארגון וניהול של השיעורים בכיתה ושל עבודת התלמידים בבית , שיוך משימות לכל תלמיד בהתאם להתקדמותו , מעקב אחר תוצרי התלמידים ומשוב עליהם , ביצוע הערכה מסכמת ותכנון ההוראה לאורך השנה . פרקי הספר בספר שישה פרקים . פרק ראשון : מבוא פרק המבוא עוסק בקשר בין תחומי הדעת פיזיקה , כימיה והנדסה , ובהשפעות של הפיתוחים הטכנולוגיים ושל השימוש בהם על איכות הסביבה . בפרק המבוא מוסברת שיטת החקר המלווה את הספר כולו , בעזרת ניסוי לדוגמה , וכן מובאים בפירוט כללי הזהירות לעבודה במעבדה . פרק שני : אטומים , יסודות והטבלה המחזורית פרק זה עוסק בהכרת האטומים שכל החומרים בנויים מהם - האטומים השונים המרכיבים את היסודות ומבנה האטום . הפרק עוסק בהרחבה בהכרת יסודות שונים ובמאפיינים המשותפים לקבוצות של יסודות - מתכות ואל–מתכות , מתכות אלקליות , הלוגנים וגזים אצילים . התלמידים מכירים את מבנה הטבלה המחזורית ולומדים להסיק מתוך מיקום היסוד בטבלה על המשפחה שהוא שייך אליה ועל תכונותיו של היסוד . פרק שלישי : תרכובות ותערובות בפרק זה התלמידים מכירים את התרכובות - חומרים הבנויים מאטומים של יסודות שונים הקשורים זה לזה . הם מכירים כמה סוגים של תרכובות , כמו תרכובות יוניות , חומצות ובסיסים , ולומדים על תכונותיהן . התלמידים לומדים לייצג את מבנה התרכובת באמצעות נוסחה כימית . בהמשך הפרק התלמידים מכירים תערובות מסוגים שונים . לדוגמה , מסגים ותמיסות , ולומדים להפריד תערובת לחומרים המרכיבים אותה . פרק רביעי : שינויים בחומר בפרק זה התלמידים לומדים כיצד נוצרים חומרים חדשים על ידי פירוק או על ידי צירוף של חומרים אחרים . הם לומדים כיצד כימאים מתארים שינויים בחומר בעזרת ייצוג מתאים ( ניסוח כימי , ( מכירים סוגים שונים של שינויים בחומר ואת שינויי האנרגיה המלווים אותם . כמו כן , התלמידים מבינים כי השימוש בחומרים ויצירת חומרים חדשים משפיעים על הפרט , על החברה ועל הסביבה . פרק חמישי : אנרגיה חשמלית בפרק זה התלמידים מכירים את האנרגיה החשמלית , את מאפייניה , את הגורמים המשפיעים עליה ואת השינויים בסוג האנרגיה ( המרות אנרגיה ) המתרחשים כשאנו מפעילים מכשירים חשמליים . בפרק זה המושג מערכת מוצג בדיון במכשיר החשמלי המהווה מערכת . התלמידים מכירים את המעגל החשמלי ומבינים מהו זרם חשמלי וכיצד אפשר לחסוך בצריכת אנרגיה חשמלית . בהמשך הפרק התלמידים מכירים דרכים שונות להפקת אנרגיה חשמלית , נחשפים לבעיות סביבתיות הנגרמות עקב הפקת אנרגיה חשמלית ולשיטות להתמודד עם בעיות אלה . פרק שישי : כוחות ותנועה פרק זה עוסק בכוחות ובהשפעתם על גופים . התלמידים לומדים על הכוחות ההדדיים שמפעילים זה על זה גופים הנמצאים באינטראקציה ( יחסי גומלין . ( התלמידים מכירים ומתנסים בפעולה של סוגים שונים של כוחות , הפועלים במגע ושלא במגע . נושא הנדון בהרחבה הוא השפעת הכוח על תנועתם של גופים . התלמידים דנים במושג מהירות , ומתנסים בחישובים ובמדידות של מהירות . נושאים נוספים שהפרק עוסק בהם הם מכונות פשוטות - מישורים משופעים , מנופים ולחץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר