עמוד:ג

מבוא הספר מדעי החומר לכיתה ח דן במושגים , בתופעות ובחוקים מתחום הכימיה ומתחום הפיזיקה ובהיבטים טכנולוגיים–הנדסיים הנוגעים לתחומים אלה . הספר דן גם בהשפעת יישומים טכנולוגיים על החברה ועל הסביבה . כימיה היא המדע העוסק בחקר החומרים . הכימיה עוסקת בשאלות כגון - כיצד בנויים החומרים השונים ? מהן התכונות המאפיינות אותם ? אילו שינויים מתרחשים בהם ? כיצד נוצרים חומרים וכיצד הם מתפרקים ? בספר זה התלמידים נחשפים למושגים בסיסיים בכימיה ובהם אטומים , יסודות , תרכובות , תערובות , שינויים כימיים ועוד , וכן לומדים להכיר את שפת הכימאים - סימולים כימיים של יסודות וייצוג של שינויים כימיים באמצעות ניסוחים כימיים . פיזיקה היא המדע העוסק בחקר תופעות טבע בסיסיות שבהן מעורבים חומרים ואנרגיה , כגון תנועה , כוחות , חום , חשמל ומגנטיות . הפיזיקה עוסקת בשאלות כגון - מהם החלקיקים הזעירים ביותר המרכיבים את עולם החומר ומהם הכוחות הפועלים ביניהם ? מה גורם לגוף להגביר את מהירותו או להאט אותה ? מה זורם בזרם החשמלי ומה משפיע על עוצמת הזרם ? בספר הזה התלמידים לומדים לתאר תופעות מוכרות בשפת הכוחות ומכירים את האנרגיה החשמלית ואת המעגל החשמלי . הנדסה היא התחום העוסק ביישומים טכנולוגיים של מדע הכימיה , של מדע הפיזיקה ושל תחומים אחרים כדי לתת מענה לצרכים של האדם ולשפר את איכות חייו . לדוגמה המנוף הוא פיתוח הנדסי–טכנולוגי , המנצל את הידע המדעי על אודות כוחות ופעולתם על גופים שונים כדי להקל על הרמת משאות כבדים ; תא שמש הוא פיתוח טכנולוגי המנצל את הידע המדעי על אודות קרינה והשפעתה על החומר , ומסייע להפיק אנרגיה חשמלית זולה וידידותית לסביבה מקרינת השמש . בכל הספר מודגשים היבטים סביבתיים של הפיתוחים הטכנולוגיים בתחום הכימיה והפיזיקה , ומוצגים פתרונות טכנולוגיים המסייעים להפחית את ההשפעות השליליות על איכות הסביבה . כמו כן מוצגים פיתוחים חדשניים הנמצאים בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי בכימיה ובפיזיקה . החשיבה הטכנולוגית היא מערכתית , וספר זה עוסק במושג המערכת ( קלט , עיבוד , פלט . ( הספר מציג את הכימיה , את הפיזיקה ואת ההנדסה בראייה בין–תחומית , המדגישה את הקשר ביניהן . הספר עוסק בתופעות ברמה המקרוסקופית - הכרת תופעות מחיי היומיום , וברמה המיקרוסקופית - מודל החלקיקים של החומרים ותיאור תופעות כמו מוליכות חשמלית ולחץ . הספר מדעי החומר לכיתה ח מקנה לתלמידים גם את העקרונות הבסיסיים של המחקר המדעי , על ידי הצגת דרך החשיבה המדעית במבוא , ובמטלות חקר ותכנון ניסויים בפרקי ההמשך , שבהן התלמידים מתבקשים ליישם את העקרונות שרכשו קודם לכן . הספר גם מדגיש את הצורך בהקפדה על כללי הזהירות בעת העבודה במעבדה . חומרי הלמידה להלן חומרי הלמידה הנכללים ביחידת הלימוד מדעי החומר לכיתה ח : ספר הלימוד המודפס . 1 ספר לתלמידים - הספר פותח בהתאם לתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך , והוא כולל מידע , פעילויות , ניסויים , שאלות הערכה והפניות להדמיות ברשת . . 2 מדריך למורה - לנוחות ההוראה , המדריך למורה משולב בספר הלימוד לתלמידים . המדריך כולל הקדמה והערות דידקטיות מפורטות הנוגעות לתכנים שבספר . הילקוט הדיגיטלי לחט"ב - מדע וטכנולוגיה ( www . ebaghigh . cet . ac . il ) סביבת למידה מקוונת , הכוללת - . 1 מאגר של עשרות עצמי למידה במדעים - הדמיות , אנימציות , פעילויות מתוקשבות ויחידות הערכה מתוקשבות במגוון הנושאים הנלמדים בספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר