עמוד:18

הערות חשובות לסיום . 1 הספר ) המודפס והדיגיטלי ( מסייע להשתמש בשפה לצורכי תקשורת בכיתה ומחוצה לה . יש לעודד את התלמידים להשתמש בשפה עד כמה שאפשר . . 2 ספר לימוד זה הוא כלי עזר בידי המורים , ועליהם להשתמש בו על פי תפיסת עולמם החינוכית והסיטואציה הלימודית בכיתה . . 3 חשוב לזכור כי הוראה אינה שווה ללמידה . על מנת שהתלמידים יקלטו ויפנימו את החומר הנלמד יש להציגו בפניהם פעמים רבות ומנקודות מבט שונות . הפתגם הערבי אומר : . ››››››››› ››››››› ›››››››››› . 4 יש לעודד את התלמידים לפעילויות למידה בלתי פורמליות מחוץ לכיתה , כמו : האזנה לחדשות בטלוויזיה וברדיו , צפייה באתרי אינטרנט ) עיתונים ערביים , יוטיוב וכדומה , ) צילום כרזות , שלטי רחוב ומודעות בערבית , ועוד . . 5 יש לחזור ולשנן לתלמידים כמה עקרונות : א . האחריות ללמידה מוטלת עליהם , שכן המורה אינו יכול ללמוד במקומם כפי שאינו יכול לאכול או לישון במקומם . ב . עליהם ללמוד משגיאותיהם ומשגיאות של אחרים . מותר לשגות , וחשוב מאוד ללמוד מן השגיאה . עבודה מהנה ופורייה !!!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר