עמוד:16

ו . . ›››››››››› ›››››››› ›››››››› ››››››››› . 1 במשפט : ›››› ››› ›› ›››››››››› ›››››››› ›››››››››› ›››› ›››››› ››››››› משמעות הצירוף : ›››› ››› ›› היא : א . ברוכים הבאים ג . בלי עין הרע ב . האם זה אפשרי ? ד . אם ירצה האל . 2 משמעות המשפט : ›››››››› ››› ›››››››››› ››››› ››› ›››››››› ›››››› היא : א . הדירה קרובה לים ג . הדירה יקרה בגלל הים ב . הדירה רחוקה מהים ד . מהדירה רואים את הים . 3 משמעות הפתגם : ›››››››››› ››››› ››› ››››››››› ››››› היא : א . לאחי יש שכן שגר קרוב ג . עדיף שכן קרוב מאח רחוק ב . האח של השכן גר רחוק ד . עדיף אח קרוב משכן רחוק . 4 המשותף למילים : ››››› › ››› › ››› › ›››› › ›› הוא : א . כולן מילות יחס ג . כולן מילות שאלה ב . כולן מילות שלילה ד . כולן מילות חיבור . 5 בשם : ›››››››› ››››› ››››››› ››››››› השם השלישי מציין את : א . שם האב ג . שם הבן ב . שם הסב ) אבי האב ( ד . שם המשפחה . 6 המילה המתאימה לרצף המילים : ›››››› › ›››››› › ›››››› › ›››››› היא : א . ››››› ›››› ג . ››››››› ב . ››››› ד . ›››››››› . 7 במשפט : ›››››››››› ››››››››› ››› ›››››››› ››› ›››››› המילה ›››››› היא : א . פועל בעבר ג . שם תואר ב . פועל בעתיד ד . שם עצם . 8 המילה החסרה במשפט : ››››››››››››› ›› ›› היא : א . ››››› ג . ›››››››› ב . ››››››››››› ד . ›››››››› . 9 התשובה ל : ››››››› היא : א . ››› ››››››› ג . ››››››› ››››››› ב . ››› ›››››››› ד . ››››› ›››› ›››››

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר