עמוד:10

הצעה למבנה שיעור בכל שיעור רצוי לתרגל את ארבע מיומנויות השפה - האזנה , דיבור , קריאה וכתיבה . הזמן המוקדש לכל מיומנות הינו גמיש , על פי התקדמות הלמידה . להלן הצעה למהלך של שיעור : בשלב הראשון כדאי להתמקד בפעילות בעל-פה ) תרגילים מן הספר , קריאה , האזנה , אוצר מילים , דו-שיח . ) בשלב השני יידרשו התלמידים לפעילויות כתיבה ) תרגילים מן הספר , תרגום צירופים ומשפטים על הלוח . ) בשלב זה המורים מסתובבים בין התלמידים ומסייעים להם . בשלב השלישי רצוי לשאול שאלות הבנה ויישום הנוגעות לנושאים ולמילים שנלמדו במהלך השיעור . בשלב הרביעי ייערך סיכום של מה שנלמד בשיעור באמצעות שאלות , למשל : ›››››››› ››››››››››› ››››› ) בכל פעם יענו על שאלה זו חמישה תלמידים אחרים . ) החלק האחרון של שלב זה יוקדש למתן שיעורי בית : הצעות פדגוגיות-דידקטיות כדי לקדם את המוטיבציה ללימוד השפה מעבר לחטיבת הביניים , חשוב מאוד ליצור חוויות של הצלחה בתהליך הלמידה ולהפוך את הלמידה לחווייתית . לצד למידה חווייתית של שיחות וסיפורים , מגע עם אספקטים שונים של התרבות הערבית , פתגמים וכדומה , יש לעבוד גם על הצד הטכני של הלמידה , משום שהשפה נלמדת כשפה זרה , והתלמידים אינם נחשפים אליה מחוץ לכותלי הכיתה . לכן מופיעים גם טבלאות ותרגילים שמטרתם לחזק את שליטת התלמידים בחוקי השפה ולאפשר להם להשתמש בשפה לצורכי תקשורת ) דיבור והבנת הנקרא . ) הפרק הראשון – פרק גישור הפרק הראשון בספר זה מגשר בין לומדים ערבית ספר א לספר הנוכחי . מרבית המילים המופיעות בפרק זה הוזכרו בספר הראשון . חלק מן התרגילים בפרק זה מהווים חזרה על סוגיות לשוניות שנלמדו בספר הראשון . למשל : . ›››››››› ››››››› ›››››› ›››››››› ››››› ››››››››› - . ›››››››››››› ›››››››››› ›››››››› ›››››››› ››››››› ›››››››› ››››››››› - לצורך חזרה נוספת על אוצר מילים ונושאי דקדוק אפשר להוסיף תרגילים , למשל : - העתיקו מן השיחה מילים המתחילות / מסתיימות באותיות מסוימות . - כתבו מילים בעלות תנועות מסוימות . - כתבו פעלים בזמן עבר . - כתבו שמות גוף . - כתבו מילות יחס . חשוב ! מורים המתחילים ללמד בספר הזה בכיתה ח מבלי שתלמידיהם למדו בכיתה ז בספר לומדים ערבית ספר א רצוי שיעשו חזרה במשך כמה שיעורים על שיחות מרכזיות , תבניות לשוניות ואוצר מילים , הכלולים בספר הראשון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר