עמוד:4

מטרת העל של לימוד כל שפה היא שימוש בה לצורכי תקשורת , ולכן ההאזנה והבנת הנשמע נמצאים במרכזה של מטרה זו . בספר זה נחשפים הלומדים לתקשורת אותנטית בעל-פה ובכתב מסוגים שונים . התקשורת בעל-פה ) צורות שונות של סגנונות דיבור , כמו : דיאלוגים , ברכות , מתן הוראות והודעות קוליות ( מיועדת לפתח את המרכז השמיעתי של הלומד ולסגל אותו למגוון של צורות דיבור . התקשורת בכתב ) טקסטים אותנטיים מסוגים שונים : דיאלוגים , ברכות , סיפורים , פתגמים , מסרונים ( מיועדת לפתח את היכולת של הלומד להכיר ולהבין סוגים שונים של טקסטים . שפה , תרבות והאזור שבו מדברים בשפה שלובים זה בזה . הספר מציג את השפה על רקע תרבותה והאזור הגאוגרפי של דובריה . הפן התרבותי חשוב הן כמטרה בפני עצמה והן כמרכיב מרכזי בהתפתחותה של הכשירות התקשורתית . שימוש בשפה אחרת משפת האם הוא , ראשית כול , יצירת מגע חברתי עם אנשים בעלי רקע תרבותי אחר . לפיכך , שימוש נכון ויעיל בשפה מחייב הכרתם של מאפיינים חברתיים-תרבותיים של דוברי השפה החדשה . השפה נתפסת אפוא לא רק כאמצעי לתקשורת בין בני אדם , אלא כסמל המייצג זהות , ערכים והתנהגות המקובלים על החברה דוברת השפה . על מנת להבין את המשמעות האמיתית מאחורי מילים וביטויים בשפה , הן בשיח דבור והן בשיח כתוב , יש להכיר את רוחה של החברה ואת מורשתה התרבותית , וכן את העמדות , את התפיסות , את המחשבות ואת אורח החיים של דובריה . המדיניות הלשונית הרשמית בישראל מעודדת את הפצתה של השפה הערבית בחברה הישראלית כמטרה חינוכית חשובה . הולכת ומתחזקת ההכרה כי שהשגת יכולת לשונית ברמה גבוהה הינה חסרת ערך , אם אין בצדה מידה שווה של הבנה תרבותית וחינוך לסובלנות בין יהודים לערבים . לצורך כך מוקצים משאבים ומאמצים רבים . הספר נוהג לפי תפיסה זו . מבנה הספר בספר שישה פרקים המשלבים טקסטים מגוונים ) שיחות , סיפורים , מסרונים , פתגמים , ברכות , ) נושאים דקדוקיים וטיפול באוצר מילים . לספר יש גם מהדורה דיגיטלית ) בכותר ספרי לימוד ( ובה אפשר לשמוע הקלטות של שיחות המופיעות בספר . הספר מלווה במדריך זה . סימנים ומשמעותם : בספר מופיעים סמלילים שונים : לימוד נושא חדש פעילויות האזנה נושאים תרבותיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר