עמוד:3

הקדמה המפגש עם השפה הערבית בכיתה ח ממשיך להיות משמעותי מבחינת גיבוש עמדות כלפיה ומוטיבציה להמשך לימודה . הספר שלפניכם , לומדים ערבית ספר ב , הוא השני בסדרה של שלושה ספרים ללימוד ערבית לתלמידים דוברי עברית בחטיבות הביניים . מבחינת פילוסופיית ההוראה והתכנים שלו הוא המשך ישיר לחומר שנלמד בספר לומדים ערבית ספר א . הספר ממשיך להציג את השפה הספרותית הקרובה ככל האפשר לשפה המדוברת , כדי לקרב את התלמידים לשפה הנשמעת סביבם ולגרום להם הנאה בלמידה , עניין וחוויות הצלחה בכל שלב משלבי הלמידה . הספר מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך והתרבות ) 2009 ( ויש לו גם גרסה דיגיטלית . העקרונות המנחים הנמצאים בבסיסו של הספר : . 1 הסברים דקדוקיים מדורגים ומותאמים להתקדמות הלמידה ) דקדוק פונקציונלי ( ולצרכים התקשורתיים . . 2 שפת האם של הלומד , העברית , משמשת משענת ללימוד אוצר מילים ונושאים דקדוקיים . . 3 היכולת התקשורתית של הלומד מקבלת חשיבות רבה במהלך הלמידה . . 4 השפה , התרבות והאזור שאנו חיים בו משולבים זה בזה במהלך הלימוד . . 5 ארבע מיומנויות היסוד נלמדות במקביל תוך מתן דגש מיוחד להבנת הנשמע ולהבעה בעל-פה . . 6 לימוד השפה הערבית הסטנדרטית , הקרובה ככל האפשר לשפת השיח . . 7 חומר הלימוד תומך במורה ) הוראות לתרגילים בערבית ובעברית , גמישות בהפעלה , קטעי העשרה . ) המטרות א . הגברת המוטיבציה בקרב התלמידים ללמוד את השפה ולהכיר את דובריה , תרבותם ודתם ואת האזור שאנו חיים בו . ב . עידוד התלמידים להיות לומדים פעילים ועצמאיים . ג . פיתוח המרכז השמיעתי של התלמידים ויכולתם לזהות ולהפיק את צלילי השפה בצורה נכונה ומדויקת . ד . פיתוח יסודות ההבעה בעל-פה , הקריאה והכתיבה תוך הרחבה וביסוס של אוצר המילים ותבניות הלשון שנרכשו בספר א . הרציונל הנחת היסוד - התלמידים הלומדים ערבית מעוניינים לדעת לקרוא , לכתוב , לדבר , לשמוע ולהבין . הספר מציב את הלומד במרכז . סגנונות ההוראה של הספר ) האזנה / קריאה / שיח / מדרשי תמונה ועוד ( מאפשרים למגוון שונה של לומדים לבטא את עצמם ולהתקדם בלימודם בהתאם לסגנון הלמידה שמתאים להם . בדרך זו הלומדים אוספים חוויות של הצלחה מתהליך הלמידה , והמוטיבציה שלהם ללמוד את השפה גוברת . הספר מציג סיטואציות של רכישה טבעית של השפה ) תוך התאמה לשלב הלמידה ( במסגרת של למידה פורמלית בכיתה . מטלות טבעיות מתאפיינות בכך שהסיבות להן אינן לשוניות , והן בנויות ברוב המקרים על בסיס של פערי מידע - אחד העקרונות החשובים של הגישה התקשורתית בהוראת שפה . הלומד עושה פעילויות שונות ומגוונות , והלשון הנלמדת משרתת אותו למילוי פעילויות אלה . שימוש כזה בשפה לצרכים טבעיים ) פתירת בעיה , מתן הוראה , העברת מסר ( מחייב התמקדות בכל מיומנויות הלשון באותו הזמן ועשוי לסייע בהפנמת מבנים לשוניים ואוצר מילים , מבלי שיילמדו בצורה פורמלית . התנסות קודמת מהווה בסיס להתנסות חדשה ומסייעת לה . בשלב ראשוני זה של לימוד השפה אי אפשר כמובן להימנע מתרגול טכני , שאינו תקשורתי באופיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר