עמוד:2

תוכן העניינים הקדמה 3 ........................................................................................................... המטרות 3 ...................................................................................................................................................................... הרציונל 3 ..................................................................................................................................................................... מבנה הספר 4 ............................................................................................................................................................. פריסת החומר והוראתו 5 ................................................................................ הבעה בעל-פה 5 ...................................................................................................................................................... הטקסטים 5 .................................................................................................................................................................. אוצר המילים 6 ........................................................................................................................................................... הסוגיות הדקדוקיות 7 ..................................................................................... התרגילים בספר 7 ........................................................................................... הפרק הראשון – פרק גישור 10 ....................................................................... הצעות פדגוגיות-דידקטיות 10 ........................................................................ הצעה למבנה שיעור 10 .......................................................................................................................................... דרכי הערכה - מבחנים , בחנים , עבודות ושיעורי בית 11 ................................................................... החזרת מבחן או בוחן 12 ......................................................................................................................................... הצעה לתרגול שיחה 12 .......................................................................................................................................... חזרה ותרגול באמצעות משחקים 12 ............................................................................................................. הצעות לפעילויות נוספות 12 ............................................................................................................................... הצעה למבחן 14 ........................................................................................................................................................... הערות חשובות לסיום 18 .......................................................................................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר