עמוד:7

מחופה לבית 179 ................................................................................................................................................................................................................................................ בחכמה תבנה בית 179 ............................................................................................................................................................................................................. משימת סיכום : עיצוב הזמנה לחתונה 179 ............................................................................................................................. אבלות : אבדן ונחמה 180 ................................................................................................................................................................................................................. כדרך שבני אדם מנחמים 180 ............................................................................................................................................................................... משימה : כיצד מנחמים ? 181 ...................................................................................................................................................................................... מנהגי אבלות בקהילות ישראל - סעודת הבראה והסעודה במהלך ה"שבעה 182 ................................................................................................... " נחמה , רחל שפירא 184 ......................................................................................................................................................................................................... מסימת סיכום : טקסי חיים ושורשים 185 .................................................................................................................................. משימות סיכום 186 .......................................................................................................................................................................................................................... פרק שמיני : בדרך לארץ ישראל הזיקה לארץ ישראל לאורך הדורות 187 משימת פתיחה : הזיקה לארץ 188 ...................................................................................................................................................................................................... נקודות ציון 189 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. נ . צ 1 . זיקה לארץ ישראל 189 ......................................................................................................................................................................................................... נוכח ארץ ישראל 189 ............................................................................................................................................................................................................................. ירושלים שבלב 190 ........................................................................................................................................................................................................................ למען יישוב ארץ ישראל 190 ................................................................................................................................................................................... ארץ ישראל מרחוק 191 ...................................................................................................................................................................................................... לשיר געגועים 192 .......................................................................................................................................................................................................................................... קריה יפהפיה , רבי זכריה אלצ'הרי 192 ......................................................................................................................................... אל הציפור , חיים נחמן ביאליק 193 ........................................................................................................................................................ ציון תמתי , מנחם מנדל דוליצקי 193 ................................................................................................................................................... נ . צ 2 . היאחזות בארץ ישראל לאורך הדורות 194 ..................................................................................................................... אין לי ארץ אחרת 194 ........................................................................................................................................................................................................................... מכתב מארץ ישראל 195 ................................................................................................................................................................................................................. לא זכיתי לעלות לארץ ישראל 195 ..................................................................................................................................................................... משה מעלה את כולנו ארצה 196 ................................................................................................................................................................................ ירושלים היא לא לונדון ולא פריז 198 .......................................................................................................................................................... משימות סיכום 199 .......................................................................................................................................................................................................................... פרק תשיעי : בדרך הביתה 201 משימת פתיחה : מהי מולדת ? 202 ...................................................................................................................................................................................................... נקודות ציון 203 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. נ . צ 1 . קיבוץ גלויות 203 ................................................................................................................................................................................................................................... קיבוץ גלויות בתורה ובחזון הנביאים 203 ............................................................................................................................................ וקבצך מכל העמים 203 ........................................................................................................................................................................................................ קהל גדול ישובו הנה 204 ................................................................................................................................................................................................. ברכת קיבוץ גלויות 204 .................................................................................................................................................................................................... הגשמת שאיפת הדורות 206 .............................................................................................................................................................................................. חוק השבות 207 .................................................................................................................................................................................................................................................. חוק השבות ויהודי התפוצות 208 ................................................................................................................................................................ נ . צ 2 . ארץ שהיא בית 211 ......................................................................................................................................................................................................................... בית לאומי 211 .......................................................................................................................................................................................................................................................... הארץ הזאת היא הבית שלי 212 .................................................................................................................................................................................. כאן ביתי או שם ביתי ? 213 ...................................................................................................................................................................................................... כאב שתי המולדות 215 ................................................................................................................................................................................................................... אורן , לאה גולדברג 215 ........................................................................................................................................................................................................ נ . צ 3 . העלייה לארץ וקשיי הקליטה בה 216 ............................................................................................................................................ " ומכל הגלויות ועם כל הבעיות 216 ................................................................................................................................................................ " שיר השיירה , עלי מוהר 216 ...................................................................................................................................................................................... להתיך מחדש 218 ......................................................................................................................................................................................................................................... כור היתוך מול רב תרבותיות 219 ............................................................................................................................................................... מכתב לאמא 219 ................................................................................................................................................................................................................................... עוד חולמים על ארץ ישראל 220 ............................................................................................................................................................................... בקרוון , חיים אידיסיס 220 ............................................................................................................................................................................................. משימת סיכום : קולטים עלייה בבית הספר 221 ............................................................................................................................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר