עמוד:4

פרק שלישי : מירוץ שליחים – אני כחוליה בשרשרת הדורות 43 משימת פתיחה : כוס הקידוש של סבא רבה 44 ............................................................................................................................................ נקודות ציון 45 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. נ . צ 1 . שרשרת המסירה 45 ................................................................................................................................................................................................................ שרשרת המסירה 45 ............................................................................................................................................................................................................................. נודד במרחבי הזמן 47 ....................................................................................................................................................................................................................... נ . צ 2 . המשכיות לעומת שינוי 49 ....................................................................................................................................................................................... התפוח אינו נופל רחוק מהעץ 49 ......................................................................................................................................................................... סבא , עזור לי ! 50 ............................................................................................................................................................................................................................................ משימות סיכום 51 .......................................................................................................................................................................................................................... פרק רביעי : מנוחה לצד הדרך – השבת 53 משימת פתיחה : "מתנת השבת 54 .............................................................................................................................................................................................. " נקודות ציון 55 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. נ . צ 1 . "ויקדש אותו" מהו הדבר המעניק לשבת את קדושתה ? 55 ........................................... תבלין ושמו שבת 55 ............................................................................................................................................................................................................................. " וישבות ביום השביעי 55 ..................................................................................................................................................................................................... " אור פני השבת 56 ........................................................................................................................................................................................................................................ רגש השבת 56 ...................................................................................................................................................................................................................................................... ארמון בזמן 57 ...................................................................................................................................................................................................................................................... נ . צ 2 . "פני שבת נקבלה 59 ............................................................................................................................................................................................................. " שלום עליכם 59 ................................................................................................................................................................................................................................................ משימה קבוצתית 60 ................................................................................................................................................................................................................ לכה דודי 61 ............................................................................................................................................................................................................................................................... נ . צ 3 . 'לעשות את השבת' כיצד עושים שבת 64 ....................................................................................................................... משימת פתיחה 64 ...................................................................................................................................................................................................................................... שבת , אבא , אמא ואני 65 ............................................................................................................................................................................................................ שבת בבוקר , תרצה אתר 65 .................................................................................................................................................................................. משימה : עושים שבת 66 .................................................................................................................................................................................................. נ . צ 4 . טקסי השבת 67 .................................................................................................................................................................................................................................... כוחם של טקסים קבועים 67 ........................................................................................................................................................................................... הדלקת נרות שבת 68 ........................................................................................................................................................................................................................ נרות שבת – בכל מחיר ! 68 ..................................................................................................................................................................................... אימי זכרונה לברכה , חיים נחמן ביאליק 68 .................................................................................................................. נר שבת קודם לכול ! 69 ................................................................................................................................................................................................... כניסת השבת : שעה מדוייקת או שעה פנימית ? 69 .................................................................................... הקידוש 70 .................................................................................................................................................................................................................................................................... קידוש עם חיילי צה"ל בדואים 70 ......................................................................................................................................................... קידוש ליל שבת , קידוש בוקר שבת 71 .................................................................................................................................... היין והחלות 72 ..................................................................................................................................................................................................................................... ההבדלה 73 ................................................................................................................................................................................................................................................................. בשמים : הריח והנשמה 74 ......................................................................................................................................................................................... האש 74 .................................................................................................................................................................................................................................................................... משימה : ראש השבוע 75 ................................................................................................................................................................................................ משימה : תשמישי קדושה לשבת 75 .................................................................................................................................................. נ . צ 5 . "לא תעשה כל מלאכה 76 ..................................................................................................................................................................................... " המנוחה היא הנס הכי גדול מכולם 76 ..................................................................................................................................................... מחשבות של שבת 77 ......................................................................................................................................................................................................................... השבת – יום ללא 77 ............................................................................................................................................................................................................................. שומרים על השבת – יום ללא אפליקציה 78 .......................................................................................................................... נ . צ 6 . "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך 79 ................................................................................................................................................... " שוויון אמת 79 .......................................................................................................................................................................................................................................... למען ינוח ... כמוך 79 ................................................................................................................................................................................................................ " אם איננה פוגעת באחרים 80 ..................................................................................................................................................................... " חוק שעות עבודה ומנוחה 80 .............................................................................................................................................................................. משימה קבוצתית 81 ................................................................................................................................................................................................................ משימת סיכום כיתתית 82 .........................................................................................................................................................................................

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר