עמוד:111

. 12 חזור על סעיפים 9 11 בהתאם למתחי הספק הרשומים בטבלה . 16-1 רשום את תוצאותיך בטבלה . עיבוד התוצאות . 1 על-פי תוצאות המדידות שערכת בסעיפים 3 . 5 חשב את קיבול החום של הקלורימטר . . 2 השלם את טבלה Q . 16-1 היא כמות החום המשתחרר N-1 פריקות , W-ו היא אנרגיית הקבל בסיום כל טעי נה . 2 . 3 שרטט גרף של W בתלות כ- . [/ מה אחה למד מהגרף על התלות של אנרגיית הקבל במתח הקבל הטעון ? 2 . 4 השתמש בגרף של W בתלות ב- U כדי לחשב את קיבול הקבל . השווה את התוצאה שקיבלת לערך הנקוב של הקבל שהשתמשת בו . שאלות סיכום . 1 נסה להעריך את זמן השהייה הרצוי בכל אחד משני מצבי המפסק הדו-כי ו ו ני בניסוי שביצעת . מדוע לדעתך הומלץ זמן שהייה של שנייה אחת בערך ? . 2 מדוע בסיום תהליך הפריקה יש להמתין שניות מספר עד שקריאת המד-חום תגיע לערכה המירבי ? . 3 מדוע מספר המחזורים של טעי נה-פריקה בניסוי קטן , ככל שמתח הקבל גדל ? . 4 מדוע יש לבצע את מחזורי הטעינה-פריקה בזה אחר זה , בפרק זמן קצר ככל האפשר ? ( הנחיה : התייחס לתופעה של איבוד חום מהקלור י מטר לסבי בה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר