עמוד:110

. 5 נתק את הספק , ורשום את הטמפרטורה המירבית T 2 שהמדחום מראה ( המתן שנ > ות אחדות עד שטמפרטורת הקלורימטר תגיע לשיאה . ( ב . מדידת האנרגיה האגורה בקבל . 6 בנה את המעגל המתואר באיור 3 . 16 השתמש בקבל C ובנגד R שערכיהם נתונים ברשימת הציוד . ך . הפעל את הספק וכווי את מתח המוצא שלו . 8 \ 1-ל . 8 הכן טבלה כדוגמת טבלה : 16-1 . 9 רשום את הטמפרטורה ההתחלתית , Tj שמראה המד-חום , במקום המתאים לכך בטבלה . . 10 העבר את המפסק הדו-כי ו ו ני למצב , 1 ואחר כך ממצב 1 למצב . 2 חזור על תהליך זה בהתאם למספר הטעינית והפריקות הרשום בטבלה . הערה : המתן כשנייה בכל מצב של המפסק הדו-כי ו ו ני . בסיום N הטעינות והפריקות כבה את הספק . המתן שניות מספר עד שטמפרטורת הקלורימטר תגיע לערכה המירבי . רשום את הטמפרטורה T שמראה המד-חום במצב זה . 2 . 11 המתן דקות מספר עד שטמפרטורת הקלורימטר תרד בכ . 2 ° 0- ( ניתן להאיץ את קצב הקירור בדרכים שונות . ( (*) עמודות אלה ימולאו בשלב עיבוד תוצאות . טבלה 16-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר