עמוד:108

מאחה שהאנרגיה המשתחררת מהקבל בפריקה בודדת היא קטנה למדי , נבצע מספר רב של פריקות עוקבות של הקבל . בדרך זו ניתן לקבל עלייה משמעותית ° c ) אחדות ) בטמפרטורת הקלורימטר . אנו מניחים שבכל פריקה של הקבל משתחררת אותה כמות אנרגיה W ושכל האנרגיה האגורה בקבל הופכת לחום בקלורימטר . מכאן שב-א פריקות עוקבות של הקבל , כמות האנרגיה המשתחררת היא . NW כתוצאה מכך , טמפרטורת הנגד עולה בשיעור : כאשר HT \ 7 } הטמפרטורה ההתחלתית של הקלורימטר , - T -1 2 הטמפרטורה שלו לאחר N פריקות . מכאן נקבל כי האנרגיה W האגורה בקבל נתונה על-ידי בניסוי נמדוד את האנרגיה האגורה בקבל עבור כמה ערכים של מתח הקבל הטעון . U כך נוכל למצוא את הקשר בין האנרגיה האגורה בקבל לבין מתח הקבל הטעון , ולפי קשר זה נוכל לחשב את קיבול הקבל . חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בספר "תורת החשמל" כרך א , סעיף . 13 . 12 איור 3 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר