עמוד:107

בשלב הראשון של הניסוי נמצא את קיבול החום C של הקלורימטר . H לצורך nr נבנה את המעגל החשמלי המתואר באיור . 16-2 במעגל זה עובר דרך הנגד זרם קבוע . 1 האנרגיה החשמלית המסופקת לנגד בפרק זמן t היא אפוא ( 16-4 ) W = Ult כאשר U הוא המתח על הנגד . בהנחה שכל האנרגיה החשמלית המסופקת לנגד הופכת לחום , וכתוצאה מכך טמפרטורת הנגד והקלורימטר עולה , Tp - > Tj -n נקבל כי ומכאן כלומר , על-ידי מדידת הטמפרטורה ההתחלתית T של הקלורימטר , x והטמפרטורה שלו T לאחר פרק זמן , t וכן מדידת המתח על הנגד 2 והזרם העובר דרכו , ניתן למצוא את קיבול החום של הקלורימטר . בשלב השני של הניסוי נמצא את כמות האנרגיה המשתחררת בעת פריקת קבל . לצורך זה נרכיב את המעגל המתואר באיור 3 . 16 אי 7 ר 16-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר