עמוד:106

כאשר m נתו ן בקילוגרמים c- > ביחידות , החום נתו ן ביחידות Kg 0 ג י ול . בהנחה כי כל האנרגיה החשמלית האגורה בקבל הופכת לחום , נקבל : !) = C H C ^ -T ) 3 ) W = Q = mcCT , - ! ( 16 כאשר C H = me הוא קיבול החום של הקלורימטר , ביחידות . J / ° C ממשוואה 3 ) ( 16 נובע , כי מידיעת קיבול החום של הקלורימטר , וממדידת הפרש הטמפרטורות 2 " 1 בקלורימטר , ניתן לחשב את האנרגיה W האגורה בקבל . חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בספר "תורת החשמל" כרך א ' , סעיף . 13 . 12 מטרת הניסו י בדיקת הקשר בין האנרגיה האגורה בקבל לבין המתח על הקבל הטעון הערכת משך הניסו י שני שיעורים . עקרונות שיטת הניסו י בניסוי נשתמש , כאמור , בקלורימטר הבנוי מקוביית אלומיניום קטנה , שבתוכה נשים את הנגד . הקובייה נמצאת בתוך תיבת עץ המשמשת לבידוד תרמי ( ראה איור . ( 16-1 את שינויי הטמפרטורה של הנגד נמדוד בעזרת מד חום רגיש , שנשים בתוך הקלורימטר . איור 16-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר