עמוד:104

עיבוד התוצאות . 1 עבור כל אחד משני המעגלים שהרכבת , שרטט גרף המתאר את מתח הקבל בתלות בזמן בתהליך הטעינה , ו גרף המתאר את מתח הקבל בתלות בזמן בתהליך הפריקה . . 2 עבור כל אחד משני המעגלים שהרכבת , שרטט גרף המתאר את זרם הטעינה בתלות בזמן , ו גרף המתאר את זרם הפריקה בתלות בזמן . . 3 על-פי כל אחד מהגרפים ששרטטת בסעיף , 1 חשב את קבוע הזמן x של מעגל RC-n המתאים . חשב את הערך הממוצע של התוצאות שקיבלת עבור כל אחד משני המעגלים , ובדוק אם מתקיים השוויון . RC = x שאלות סיכום . 1 מדוע נתבקשת לקצר את הדקי הקבל לפני התחלת הטעי נה ? . 2 א . האם לדעתך ניתן להשתמש בשיטת ניסוי זו כדי למדוד קבוע זמן של מעגל RC טורי עם נגד של 1 kn וקבל של ? 20 uF ב . מהם השיקולים בבחירת ערך הנגד ו ערך הקבל בשיטת ניסוי זו ? ג . מהי לדעתך המגבלה העיקרית של השיטה שהשתמשנו בה למדידת התלות בזמן של מתח הקבל והזרם דרכו במעגל RC טורי בתקופת המעבר ? ( הנחיה : היעזר בתשובותיך לסעיפים א , ב בשאלה זו . ( . 3 האם ניתן להשתמש בשיטת ניסוי זו כדי למדוד את ההתנגדות של נגדים שהתנגדותם גדולה מאוד ? . 4 מה היתה צורת הגרפים שהיו מתקבלים בניסוי , אילו השתמשנו בהתנגדויות קטנות פי ? 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר