עמוד:102

בחלקו השני של הניסוי נרכיב מעגל כדוגמת המעגל שבאיור , 15-7 ו נמדוד את הזרם במעגל בזמנים שונים במהלך הטעי נה ( המתג במצב ( 1 ובמהלך הפריקה ( המתג במצב , ( 2 כדי לקבל את התלות בזמן של זרם הטעי נה וזרם הפריקה . על-פי תוצאות המדידות שיתקבלו נשרטט ארבעה גרפים : שני גרפים של מתח הקבל בתלות בזמן ( בעת הטעינה ו בעת הפריקה , ( וכן גרפים של זרם הטעי נה בתלות בזמן ושל זרם הפריקה בתלות בזמן . על-פי כל אחד מגרפים אלו נוכל למצוא את קבוע הזמן 77 של המעגל . שאלות הכנה . 1 הסבר את תפקיד ההתנגדות R במעגלים שבאיור 15-1 ( התייחס בנפרד לתהליך הטעינה ולתהליך הפריקה . ( . 2 הצע דרך לחישוב קבוע הזמן z מתוך תוצאות מדידותיך . . 3 הנח כי יש ברשותך נגד של . 50 kn באיזה קבל תבחר כדי שקבוע הזמן בניסוי יהיה 10-כ שניות ? רשימת הציוד - ספק מתח ישר . 0-24 V - רב-מודד ספרתי . - קבל אלקטרוליטי בתחום שבין , 250 uF-t > 150 11 F ומתח פעולה של . 30 V - נגד בתחום שבי ן . 120 kn-b 80 kn אייר 7 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר