עמוד:101

רגע התחלת הטעי נה או הפריקה ) מתח הפריקה , זרם הטעי נה וזרם הפריקה ( בערכו המוחלט ) ברגע t + r קטנים 36 . 8 # -ל מערכם ברגע . t חומר רקע נוסף לניסוי זה מצוי בספר "תורת החשמל" כרך א ' סעיף . 13 . 16 מטרות הניסו י ( 1 מציאת התלות בזמן של מתח הקבל והזרם דרכו במעגל RC טור > בתקופת המעבר . ( 2 מציאת קבוע הזמן r של מעגל RC טורי . הערכת משך הניסוי שני שיעורים . עקרונות שיטת הניסו י הניסוי שנערוך מבוסס על המעגלים המתוארים באיור . 15-1 בחלקו הראשון של הניסוי נרכיב מעגל כדוגמת המעגל שבאיור . 15-6 תחילה נטען את הקבל ( על-ידי העברת המתג למצב , ( 1 ו נמדוד את המתח על הקבל בזמנים שונים במהלך הטעינה . כך נקבל את התלות בזמן של מתח הקבל בעת תהליך טעי נת הקבל . לאחר שהקבל י יטען , נפרוק אותו ( על-ידי העברת המתג למצב , ( 2 ושוב נמדוד את המתח על הקבל בזמנים שונים , כדי למצוא את התלות בזמן של מתח הקבל בעת פריקתו . איור 15-6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר