עמוד:99

ניסוי 15 טעינה / פריקה של קבל רקע עיוני דרך פשוטה לטעון קבל היא לחבר אותו במעגל RC טורי , כדוגמת המעגל המתואר באיור 1 15 א . המעגל כולל מתג בעל שני מצבים . אם הקבל אינו טעון , כי אז לאחר סגירת המתג במצב , 1 כמו באיור 1 15 א , יזרום במעגל זרם , i במשך זמן מסוים , והקבל ייטען על-יד > מקור המתח . E על הקבל י י ו ו צר מתח , u המ נ ו גד בכ י ו ו נ ו למתח המק ו ר . המתח u c c י ילך ויגדל עם הזמן , עד שישווה למעשה למתח . E במהלך הטעי נה , הזרם i במעגל י ילך ויקטן עם הזמן , וכאשר המתח u ישווה בגודלו c למתח , E זרם הטעי נה במעגל ייפסק . באיורים 7 ro rK 15-2 נתונים , בהתאמה , גרף המתח על הקבל ו גרף הזרם במעגל בתלות בזמן , במהלך טעי נת הקבל . איור 15-2 איור 15-3 איור 15-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר