עמוד:98

ב . מדוד את קיבול הקבל באמצעות מד-קיבול . ג . קצר את הדקי ו של הקבל . נתק את ההדקים ומדוד באמצעות מד-התנגדות את התנגדות הקבל . שים לב אם ההתנגדות משתנה במהלך המדידה . מהי ההתנ גדות במצב היציב ? ד . מדוד את גודלו הפיסי של הקבל ( כאן אין צורך בדיוק רב . ( ה . חזור על סעיפים א-ד לגבי כל אחד מן הקבלים . . 2 מדידת קיבול של קבל משתנה חבר את מד-הקיבול להדקיו של קבל משתנה . שנה את קיבול הקבל המשתנה ומדוד את קיבולו המינימלי והמקסימלי . עיבוד התוצאות . 1 עבור כל קבל , חשב את הסטייה ( באחוזים ) של ערך הקיבול המדוד מערכו הנקוב של הקיבול . השווה את שיעור הסטייה לסבולת הנקובה של הקבל ( כאשר הסבולת נתו נה . ( . 2 א . רשום את התנגדויותיהם של הקבלים שמדדת . ב . תאר והסבר את התנהגותו של הקבל האלקטרוליטי הגדול בזמן מדידת התנגדותו . ג . אם התנגדותו של קבל קטנה במידה רבה מהערך הצפוי , נסה להסביר את הסיבות לכך . שאלות סיכום . 1 לקבל אלקטרוליטי ולקבל קרמי יש אותם ממדים ( כלומר , שטח הלוחות והמרחק בין הלוחות . ( לאיזה מהם יש קיבול גדול י ותר ? . 2 הצע שיטה עקרונית למדידת הקיבול של קבל בעזרת שעון עצר , נגד , מד-זרם ומד-מתח . באיזה נגד , לדעתך , עדיף להשתמש , בנגד שהתנגדותו גבוהה או בנגד שהתנגדותו נמוכה ? ( הנחיה : השתמש בקשרים I-At , Q = U-C , Q כאשר Q הוא המטען המצטבר על לוחות הקבל U , הוא מתח המקור המחובר לקבל , - 1 זרם הטעי נה הממוצע - At , זמן הטעי נה של הקבל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר