עמוד:95

קצר מלא בין לוחות הקבל , אלא קיימת פריצה חלקית , הגורמת לפריקה איטית של המטען דרך השכבה הדיאלקטרית . במקרים אלו , המודד יראה התנגדות מסוימת שו נה מאפס . ערכה המדויק תלוי במידת הנזק שנגרם לקבל . מדי דת קיבולו של הקבל נעשית בעזרת מד קיבול . מגוון רחב של מדי-קיבול נמצא בשימוש , בחלקם מודדים אנלוגיים ו בחלקם מודדים ספרתיים . באיור 14-6 מוצג מד-קיבול ספרתי אופייני . בעיקרון , מכשיר זה מודד את קבוע הזמן v של מעגל RC טורי , המכיל את הקבל הנמדד . קבוע הזמן נמצא ביחס ישר לקיבול הקבל . על-ידי כיול מתאים של המכשיר ניתן להציג את הקיבול בצורה ספרתית על גבי לוח התצו גה של המודד . למד-הקיבול שבאיור 14-6 יש שמו נה תחומי מדידה : , 0-20 "F , 0-2 uF . 0-200 nF , 0-20 nF , 0-2 nF , 0-200 pF . 0-20 mF , 0-2000 uF , 0-200 uF אפשר לחבר את הקבל בעזרת תיילים למוצאי המכשיר ( המסומנים באיור על-ידי , (" - " , " + " ואפשר לחבר ישירות את הדק י הקבל למוצאים המתאימים במודד ( מסומנים באיור על-ידי . ( C סימון הקוטביות x במד-הקיבול נועד לאפשר מדידת קיבול של קבלים אלקטרוליטי ים . מטרות הניסו י . 1 הכרת קבלים מסוגים שונים . . 2 לימוד קודי סימון של קבלים . . 3 מדידת התנגדות קבלים ולימוד השימוש במד-קיבול . הערכת משך הניסו י שני שיעורים . עקרונות שיטת הניסו י יכיר קבלים מסוגים שונים , נזהה את תכונותיהם , ו נמדוד את קיבולם בעזרת מד-קיבול . כמו-כן נמדוד את התנגדות הקבלים בעזרת טד-הת 1 גרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר