עמוד:94

. " ? - ' ?; ~^ -: ?^ . - ?? - " 7 " ? . - - . » דוגמה 1 ^ -5 באיור 5 14 מתואר קבל קדמי עם חמישה פס > צבע . כאן > ש לקרוא את קוד פסי הצבע מלמעלה למטה . שני הפסים העליונים מציינים את שתי הספרות המשמעותי ות של הקיבול ביחידות . pF לפי טבלה , 14-2 ירוק . 5 » שחור 0 = ולכן הערך הוא . 50 פס הצבע השלישי ( לבן ) מציין את המכפיל העשרוני . לפי טבלה , 14-2 לבן , 0 . 1 = ולכן הקיבול הוא . 50 x 0 . 1 = 5 pF פס הצבע הרביעי ( ירוק ) מציין את הסבולת , ופס הצבע החמישי - את מקדם הטמפרטורה . לפי טבלה , 14-3 הסבולת של קבל זה היא 0-3 % ( שים לב שערכו קטן ( 10 pF-n ומקדם הטמפרטורה הוא 750 ppm / ° C ( כלומר , הקיבול קטן בשיעור 0 . 0752 כתוצאה מעליית טמפרטורה של c . ( 1 (^ מדידת התנגדות קבלים ומדידת קיבול לחומר הדיאלקטרי בקבל יש התנגדות גבוהה מאוד : בסדר גודל של 1 Mn בקבל אלקטרוליטי , ומאות Mn בקבלים לא אלקטרוליטי ים . מבחינה מעשית , לקבל תקין יש אפוא התנגדות אינסופית . לעומת , sivr בקבל פגום , החומר הדיאלקטרי נפרץ בחלקו , והתנ גדותו קטנה במידה ניכרת ( במקרים קיצוניים ההתנגדות יורדת כמעט לאפס . ( כאשר מחברים מד-התנגדות לקבל תקין , הקבל נטען על-ידי מקור המתח הפנימי שבמד ההתנגדות . כתוצאה מכך , הקריאה הראשונית במורד תראה התנגדות נמוכה יחסית . לאחר שהקבל נטען , והמתח ביו הדקי ו משתווה ( בקירוב ) ללמתח המקור , התנגדות הקבל גדולה מאוד . כאשר הקבל אינו תקין , הקריאה הסופית במד-ההתנגדות היא נמוכה . לעתים קרובות אין איור 1 ^ -5 קבל קרמ י עם חמ ישה פסי צבע שערכ ו 5 pF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר