עמוד:86

. 6 חזור על סעיף 5 עבור עוד 5 קבוצות של נקודות שוות-פוטנציאל , שקריאות מד-המתח ( u ) בהן יהיו : , 3 V , 2 V 0 . 6 V , 5 V , 4 V הכן לכל קבוצת נקודות טבלה נפרדת כדוגמת טבלה . 3-1 ך . נתק את מקור המתח . הכנס למרכז המגש טבעת נחושת גדולה ( השאר את הגלילים במקומם . ( הכן גיליון חדש של נייר מילימטרי עם מערכת צירים קרטזית , והנח עליו את המגש . הפעל שנית את הספק . חזור על סעיפים . 6 , 5 רשום את התוצאות בטבלאות מתאימות . . 8 נתק את מקור המתח מהגלילים . הוצא את הגלילים ואת טבעת הנחושת מן המגש . . 9 הצמד ( באמצעות מהדקים ) שני פסי נחושת לשתי דפנות נגדיות של המגש . חבר את שני הדקי הספק לשני הפסים . חבר את ההדק השלילי של מד-המתח להדק השלילי של הספק , ואת ההדק החיובי של מד-המתח לגשש . שים לב : הפעם נקודת הייחוס היא מרכז פס הנחושת המחובר להדק השלילי של הספק . . 10 חזור על סעיפים , 6-4 עם גיליון חדש של נייר מילימטרי . תיאור מערך הגופים קו שו וה-פוטנציאל מספר קריאת מד-המתח ( U ) o קואורדינטות נקודת הייחוס y = o טבלה 13-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר