עמוד:85

הסבר כיצד ניתן להשתמש בתכונות הסימטרית של השדה , בעת מיפוי קווי השדה והקווים שוו י -הפוטנציאל בסביבת הגופים . רשימת הציוד - מגש פלסטיק שקוף . - גלי ו נגח נייר מילימטרי בגודל המגש ( בערך . ( - ספק מתח ישר . 2 k V rn - nn > D- ספרתי . - גשש . - גופים מתכתיים בצורות שונות : שני גלילי ברזל צרים , טבעת נחושת , שני פסי נחושת ארוכים . מהלך הניסו י . 1 שרטט על נייר מילימטרי מערכת צירים קרטזית . ( x-y ) קבע את ראשית מערכת הצירים במרכז הגיליון . סמן על הצירים שנתות , ומספר אותן במספרים עוקבים , 3 , 2 , 1 ) וכו י . ( . 2 מלא את המגש במי ברז בעומק של 1-כ ס " מ , והנח אותו על הנייר המילימטרי , כך שמרכז המגש יתלכד עם ראשית מערכת הצירים שעל הגילי ו ן . . 3 הרכב את מערכת הניסוי כמתואר באיור . 13-4 הנח את הגופים הגליליים A - > Aj במגש , במרחקים שווים מקצות המגש . חבר את 2 הדקי ספק המתח E לשני הגופים הגליליים . חבר את ההדק השלילי של מד-המתח להדק השלילי של הספק . את ההדק החיובי של מד-המתח חבר לגשש . B . 4 הפעל את הספק , וכוון את מתח המוצא שלו . 10 \/ -ל . 5 הזז את הגשש B על קרקעית האמבט , ומצא 10 נקודות לפחות , שבהן קריאת מד-המתח היא . U = l V רשום בטבלה כדוגמת טבלה 0 13-1 את הקואורדינטות ( x , y ) של הנקודות שמצאת . שים לב : נקודת הייחוס היא מרכז הגליל . A } חפש נקודות הנמצאות כולן ברביע אחד של מערכת הצירים הקרטז > ת ששרטטת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר