עמוד:84

הערה : את הניסוי אפשר לערוך גם עם נ >> ר מוליך מיוחד , שמחליף את המגש עם המים . ניתן לרכוש את הניירות המוליכים , ואז צריך לצייר עליהם את צורת הגופים הטעונים בעזרת דיו מוליכה מיוחדת , לפי הוראות היצרן . שאלות הכנה . 1 שרטט את הקווים שוו י-הפוטנציאל ואת קווי השדה בסביבת זוג מטעני ים נקודתיים שווי גודל ושוני סימן ( ראה איור 5 - ( 13 . 2 שרטט את הקווים שו ו י-הפוטנציאל ואת קווי השדה בין זוג לוחות טעונים מקבילים , כמתואר באיור . 13-6 . 3 מדוע , כאשר המשטח הוא מבודד טוב , קריאת מד-המתח היא אפס גם כאשר יש הפרש פוטנציאלים בין הדקי ו ? ( הנחיה : היזכר בחוק אום ובעקרון הפעולה של מד-מתח . ( A מדוע ניתן להסתפק במדידת הפרש הפוטנציאלים בין נקודות שונות ( ואין צורך לדעת את ערך הפוטנציאל בנקודה , ( כדי לחשב את עוצמת השדה במרחב ? 5 זיג גופים טעונים ( כגון אלה המתוארים באיורים 5 13 ו , ( 13-6- יוצרים סביבם שדה חשמלי , שיש לו סימטרית מסוימת . אייר 13-6 איור 13-5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר