עמוד:83

בניסוי , נאתר קווים שוו י -פוטנציאל על משטח מישורי . כדי שהניסוי י צל י ח , חייבים להשתמש במשטח שיש לו מוליכות סגולית מס וימת . אם נשתמש במשטח שמוליכותו קטנה מדי ( משטח שהוא מבודד טוב , ( לא נוכל לערוך את מדידות המתח . במקרה זה , קריאת מד-המתח תהיה אפס , גם כאשר יהיה הפרש פוטנציאלים בין הדקי ו . מצד שני , אסור שמוליכות המשטח תהיה גדולה מדי , כי אז לא ייווצר הפרש הפוטנציאלים בין נקודות שונות על פניו ( למוליך טוב יש אותו פוטנציאל בכל נקודה על פניו . ( בניסוי נשתמש אפוא במשטח , שיש לו מוליכות סגולית בסדר גודל של כמה עשרות סימנס למטר ( לשם השוואה : המוליכות הסגולית של נציץ , שהוא מבודד טוב , היא 15 S / m , 10 ושל נחושת , שהיא מוליך טוב . ( 5 >< 1 O 7 S / m - novynn שישמש אותנו בניסוי יהיה מגש שטוח מלא במי -ברז ( איור - ( 13-4 בתוך המים נשים גופים מתכתיים בעלי צורות שונות , שאותם נטען בעזרת מקור מתח ישר . המוליכות הסגולית של מי-ברז היא כמה עשרות סימנס למטר . בתוך המים שבמגש ניתן למדוד בעזרת הוולטמטר הפרש מתחים בסדר גודל של כמה וולטים בין נקודות שונות . את נקודת הייחוס נקבע על הגוף המתכתי המחובר לקוטב השלילי של מקור המתח . בדרך זו נוכל להסתפק בגשש יחיד כדי למדוד את הפרשי הפוטנציאלים בין נקודות שונות במגש לבין הקוטב השלילי של מקור המתח ( באיור 4 13 נתו ן תרשים של מערכת הניסוי . ( א » ור 13-4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר