עמוד:78

כמו כו כלולים במתקן הניסוי הפריטים הבאים : - שני כדורי קלקר קטנים מצופים בחומר מוליך . כדור אחד קשור לשני מוטות עץ באמצעות חוט ניילון דק ; כדור שני מחובר למוט עץ באמצעות מוט פלסטיק קשיח . נייר מילימטר ' , שעליו משורטטת מערכת צירים . x-y - לוחית P . V . C . ופיסות בד או צמר לטעינה . המתקן המשמש בניסוי מתואר באיור . 12-1 מהלך הניסו > . 1 חבר את סליל החימום למקור מתח ישר של . 6 V . 2 הכנס את שני מוטות העץ , שאליהם מחובר כדור מוליך , לחורים המיועדים לכך במכסה התיבה . הנח את מכסה התיבה במקומו כך שהכדור יהיה חופשי לנוע במישור המקביל לחזית הקופסה . . 3 חבר את נורת הלהט למקור מתח ישר של ^ -5 ^ . 4 הכנס לתיבה דרך אחד הפתחים הצדדיים שבדפנותיה את מוט העץ עם הכדור המחובר אליו באמצעות מוט פלסטיק . בעזרת מוטות העץ הקבועים במכסה התיבה העליון , כוון את גובהו של הכדור התלוי כך שגובהו יהיה שווה לגובה הכדור הקבוע בדופן . דאג לכך שהקצה השמאלי של צילו של הכדור התלוי ישיק לציר y בראשית הצירים . . 5 הכן טבלה כדוגמת טבלה : 12-1 המרחק d נמדד בין הקצה השמאלי של צללית הכדור הנייח ( הכדור שבדופן הקופסה ) לבין ראשית הצירים . המרחק x נמדד בין הקצה הימני של צללית הכדור התלוי לבין ראשית הצירים . טבלה 12-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר