עמוד:76

באיור זה : HT \ 9 זווית הסטייה של כדור ( 2 ) ממצבו ההתחלתי ; x הוא שיעור הסטי יה בכי ו ו ן האופקי ; , 6 הוא המרחק שבין כדור ( 2 ) לתקרת הקופסה במצב ההתחלתי ; d הוא המרחק בין מרכזי הכדורים במצב ההתחלתי ; r הוא המרחק בין מרכזי הכדורים לאחר הטעי נה . מכיוון שאיננו יכולים למדוד באופן ישיר את כוח הדחייה F בין הכדורים , נמדוד את הסטייה האופקית , x הנמצאת ביחס ישר לגודל הכוח . F כדי להיווכח שגודלו של F נמצא אמנם ביחס ישר לסטייה , x נתבונן בכוחות הפועלים על כדור ( 2 ) במצב הטעון , כמתואר באיור . 12-3 W הוא כוח הכובד הפועל על הכדור ( משקל הכדור F- > , ( הוא כוח הדחייה החשמלי , הנמצא בכיוון הישר המחבר את מרכזי שני הכדורים . R הוא הכוח השקול של שני הכוחות F- 1 W ( כוח זה מאוזן על-ידי מתיחות החוטים F _ . ( הוא הרכיב האופקי של הכוח . F בתנאים הקיימים בניסוי , הכדור התלוי סוטה אך מעט ממצבו ההתחלתי , כלומר זווית ה 0 ט"ה f nnn . nj a / y 9 הזרוית בין הכוח F לרכיב האופקי שלו . F בתנאים שבהם זווית הסטיה קטנה מתקיים x f ~ e ( ראה איור 3 ;( 12 נוכל להניח במקרה זה כי הרכיב האופקי F שווה בקירוב לכוח F עצמו . ( כי כאשר 9 קטנה , x 1 י cos e " cos ? ולכן . ( F x = F cos 9 > = F על-פי איור 12-2 נקבל כי sin 8 = ~ z איור 3 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר