עמוד:75

על תקרת הקופסה נמצא מקור אור ( נורת להט קטנה . ( מקור האור > וצר צלליות של הכדורים על נ >> ר מילימטרי המוצמד לקרקעית הקופסה . בעזרת הני > ר המילימטר * אפשר למדוד את המרחק בין הצלליות , שנמצא ביחס ישר למרחק בין הכדורים ( איור . ( 12-1 נתבונן באיור , 12-2 המציג את מצב הכדורים - הכדור הנייח ( 1 ) והכדור התלוי - ( 2 ) במהלך הניסוי . הקו המרוסק באיור 12-2 מתאר את מצב המנוחה ההתחלתי של הכדור התלוי כאשר הכדורים אי נם טעונים . כאשר טוענים את הכדורים , הכדור התלוי ( 2 ) סוטה ממצבו ההתחלתי , כלומר מהכיוון המאו נך . הקו הרצוף באיור 12-2 מתאר את מצב הכדור התלוי לאחר הטעינה . איור 12-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר