עמוד:74

ניסוי 12 חוק קולון ( ניסוי רשות ) רקע עיוני חוק קולון קובע כי גודל הכוח , F שמפעיל גוף שמטענו , <\ על גוף x שמטענו , q המרוחק ממנו מרחק , r נתו ן על-ידי : 2 כאשר k הוא קבוע , שערכו תלוי במערכת היחידות . כיוון הכו ח הוא ככ י ו ו ן ה י שר המחבר את מרכ זי שני הגופים . הכוח הוא כוח דחייה אם המטענים שווי סימן , וכוח משיכה אם המטענים שוני סימן . קשה לבדוק בניסוי את תלות גודל הכוח בגודל המטענים , מכיוון שקשה למדוד מטענים חשמליים . בניסוי שלפנינו נמדוד את תלות גודל הכו ח במרחק שב י ן המטע נים . מטרת הניסוי בדיקת התלות של גודל הכוח , הפועל בין זוג מטענים חשמליים , במרחק שבי נ יהם . הערכת משך הניסוי שני שיעורים . עקרונות שיטת הניסוי בניסוי נבדוק את גודל הכוח הפועל בין זוג כדורים קטנים הטעונים במטענים שווי סימן . נשתמש במתקן המתואר להלן ( ראה איור : ( 12-1 קופסת עץ שבה אחד הכדורים תלוי על חוט ניילון דק בצורת האות "V " ( באופו זה , הכדור התלוי יכול לנוע בכיוון אחד בלבד - הכיוון המאונך למישור שיוצרים חוטי הניילון במצב מנוחה . ( הכדור השנ > מחובר לתיבת עץ קטנה באמצעות מוט מבודד , וקבוע במקומו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר