עמוד:67

tt „ t מתחים U ו- ט . מחוק המתחים של קירכהוף לחוג ABGFA נובע כי 2 2 ( 11-1 ) E - U , - U , + U , = 0 d > nr « 3 n pirun לחוג BCDGB נקבל : U + U - U = 0 E -U ( 11-2 ) 2 3 2 2 4 tt I לפי חוק אום , ניתן לבטא את המתחים ס , 1 % f U 3 , U 2 , U 2 באמצעות הזרמים 1 ו- 1 וההתנגדויות המתאימות , לאחר סידור וכינוס 2 1 איברים מתקבלות שתי משוואות עבור שני הנעלמים 1 ו- : 1 2 1 נקבל אפוא כי הזרם , 1 2 הזורם בנגד , R 2 הוא 1 = 1 2 - 1 , כאשר 1 ו- 1 הם פתרונות מערכת המשוואות 3 ) . ( 11-4 ) - > ( 11 2 1 שימוש במשפט תבני ן לפי משפט תבניו כל חלק של מעגל ליניארי , המכיל מקור אחד לפחות , ניתן להציג על-ידי מעגל שקול - מעגל תבני ן - המורכב ממקור מתח אידיאלי , u שאליו מחוברת בטור התנגדות R ( איור . ( 11-2 Th Th איור 11-2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר