עמוד:66

ניסוי 11 שיטות לפתרון מעגלים הערה : poiyn > 10 > : n pbn במשפט תבני ן נועד לתלמידים ברמת לימודים א י ב י . רקע עיוני שתיים מהשיטות המקובלות לפתרון מעגלים מורכבים הן שיטת זרמי הענפים ושיטת זרמי החוגים . שתי השיטות מבוססות על שימוש בחוקי קירכהוף , ובחוק אום . לפעמים מעוניינים לחשב את הזרם או המתח על רכיב מסוים במעגל , בלי לפתור את המעגל כולו . לצורך זה ניתן להשתמש למשל , במשפט ההרכבה , או במשפט תבני ן . בניק , ' שלפנינו נתרגל שתי שיטות לפתרון מעגלים : א . פתרון מעגל בשיטת זרמי החוגים . ב . מצ י את המתח על רכיב במע גל לפ י משפט תב נ י ן . שיטת ? רמי החוגים בשיטת זרמי החוגים מחלקים את המעגל למספר חוגים , ולכל חוג משייכים זרם מסוים ( זרם החוג . ( נתבונן במעגל המתואר באיור . 11-1 באיור סומנו שני זרמי חוגים : ' 0 : I x הזרם 1 : זורם בחוג הסגור , ABGFA והזרם 1 זורם בחוג הסגור . BCDGB ליד הנגדים סומנו 2 המתחים עליהם , שכיווניהם נקבעו בהתאם לכיוון זרם החוג המתאים . בנגד R "זורמים" שני זרמי חוגים , ולפיכך מסומנים עליו שני 2 איור 11-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר