עמוד:65

. 2 קבע את נקודות החיתוך של הגרפים עם הצירים , ! - > u ו חשב AD לפיהן את הכא " מ ואת ההתנגדות הפנימית של כל אחד ממקורות המתח . בחי ש ו בי ך השתמש בערך של R j שמדדת . . 3 עבור כל אחד מהמקורות שמדדת , הצב את הערכים שחישבת במשוואה 9 ) , ( 10 המתארת את תלות מתח-ההדקים על הצרכן בכא " מ של המקור . . 4 חשב את התנגדות הצרכן R ואת ההספק P המסופק לצרכן , מתוך L L הערכים המדודים של מתח וזרם בכל אחד ממצבי הפוטנציומטר . . 5 שרטט גרף של תלות ההספק P בהתנגדות הצרכן , R לכל אחד L L ממקורות המתח . . 6 מצא , בעזרת הגרף ששרטטת , את התנגדות הצרכן R שעבורה ההספק L P הוא מרבי . L שאלות סיכום . 1 בניסוי זה הזנחנו את השפעת מכשירי המדידה על קביעת הכא " מ וההתנגדות הפנימית של מקור המתח . בהנחה שההתנגדות הפנימית R של מד-הזרם אינה זניחה , ומקיימת pi'n , r << R << R A L A באופו איכותי את הסטיות של הכא " מ E וההתנגדות הפנימית r שמצאת מערכיהם הנקובים ( הנח כי התנגדות מד-המתח אי נסופית . ( . 2 חשב את היחס בין הערך של , R שעב ורו ההספק P הוא מרבי , L L לבין התנגדות הפנימית האפקטיבית r' של המקור ( כזכור , r + R j . ( r ' מהן הסיבות האפשריות לכך שהיחס שמצאת שונה ? 1-מ . 3 מחליפים את הנגד R בנגד אחר שהתנגדותו . 1 Mn איך י שתנה t גרף ההספק P כפונקציה של התנגדות הצרכן ? R L L : rnvn ) אין צורך לבצע מחדש את החישובים . ציין את השינויים האיכותיים , לעומת הגרפים שקיבלת על-פי מדידותיך . ( . 4 ספק כוח מיוצב הוא בעל התנגדות פנימית נמוכה מאוד ( בסדר גודל של . ( mn הסבר מדוע קשה למצוא את התנגדותו הפנימית בשיטה שתיארנו בניסוי זה . אם אכן מבצעים את הניסוי עם ספק כוח מיוצב , באיזה דיוק ניתן למצוא את התנגדותו הפנימית ? נמק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר