עמוד:64

( אחד ההדקים הקבועים והחדק המחובר לזחלן . ( סובב את הזחלן למצב ביניים , שבו התנגדות הפוטנצי ומטר היא כמחצית מההתנגדות המרבית . . 2 מדוד בעזרת רב-מודד את התנגדות הנגד . Bj . 3 חבר את המתאם לרשת . אם ברשותך מתאם בעל מתח מוצא משתנה , קבע את מתח המוצא ל ^ . E = 6 . 4 מדוד בעזרת רב-מודד ספרתי את המתח על הצרכן ( כלומר , את המתח U בין שני הדקי הפוטנציומטר . ( AB . 5 מדוד את הזרם במעגל . . 6 הקטן בהדרגה את התנגדות הפוטנציומטר , כך שבכל פעם , המתח המדוד בין הדק > הפוטנציומטר יקטן בשיעור של , 0 . 1 V-3 וחזור על סעיפים 5-4 עבור חמישה מצבים שונים של הפוטנציומטר לפחות . רשום את המתח והזרם המדודים שמדדת בכל מצב בטבלה כדוגמת טבלה . 10-1 . 7 נתק את המתאם מהרשת . הרכב שנית את המעגל שבאיור , 10-2 אלא שהפעם הסוללה תהיה מקור המתח . חזור על סעיפים . 6-4 עיבוד התו צאות . 1 שרטט גרף של תלות המתח U על העומס בזרם 1 שבמעגל , עבור AB כל אחד משני מקורות המתח . (*) שורות אלו ימולאו בשלב עיבוד התוצאות . טבלה 10-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר