עמוד:63

שאלות הכנה . 1 הראה כיצד מקבלים את משוואות ( 10-2 ) . ( 10-6 ) -ו . 2 נתו נה משוואת הקו הישר : . y = ax + b א . מצא את נקודות החיתוך של הקו עם ציר x-n וציר . y-n ב . שרטט את הישר שעבורו 3 . b = 5 , a = ג . על-פי הגרף מצא את נקודות החיתוך של הישר ששרטטת עם שני הצ י ר י ם . . 3 מדוע יש לדעת בדיוק רב את ערך הנגד הנוסף . ? Bj unrwn A במשוואה ( 10-2 ) והראה בעזרת דוגמה מספרית כי כאשר , R L >> r המתח U AB אינו משתנה כמעט כאשר משנים את . R L . 5 חשב את המתח על הצרכן ( המתח בין הנקודות B- ) A במעגל שבאיור ( 10-2 ואת ההספק הנמסר לצרכן שהתנגדותו R היא : L . 10 kn , I kn , 100 / 7 הנח כי מקור המתח הוא בעל כא " מ , E = 6 V והתנגדות פנימית . r = 0 . 1 n ערוך את החישובים עבור שלושה ערכים שונים של : R x א . R = 0 : ב . fy = 100 n ג . Rj = l Mn רשימת הציוד - מתאם ביתי ( adapter ) למתח ישר של . 6 V אפשר גם להשתמש במתאם בעל מתח מוצא משתנה ( למשל בין 1-5 V לבין . ( 12 V - סוללה של 1 . 5 V נגד בתחום של 120 n-b 80 n שדי וקו . 5 % - פוטנציומטר בעל התנגדות מירבית של , 1 kn ודיוק של . 10 $ - שני רב-מודדים ספרתיים . מהלך הניסו י . 1 הרכב את מעגל הניסוי המתואר באיור . 10-2 השתמש במתאם מתח כמקור . E את הנגד הקבוע R 1 שד > וקו 5 % חבר בטור למקור . חבר רב מודד אחד בטור לנגד . R רב-מודד זה ישמש מד-זרם . כצרכן 1 ישמש הפוטנצי ומטר , שבו תשתמש רק בשני הדקים מתוך השלושה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר