עמוד:62

על-ידי מדידת המתח U על הצרכן והזרם 1 במעגל , מציאת התלות AB ביניהם , ומציאת נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים , ניתן אפוא לחשב את הכא " מ וההתנגדות הפנימית של המקור ( כאשר ההתנגדות הנוספת R ידועה . ( 1 להתנגדות R במעגל שבאיור 10-2 שני תפקידים : האחד - היא מו נעת 1 אפשרות של קצר בין הדקי המקור כאשר 0 ט - 5 JVJH ; R ניתן להגדיל L בעזרתה את דיוק המדידה של מתח ההדקים , U ולפיכך גם את הדיוק AB בקביעת E ו . 1— ואמנם , ממשוואה ( 10-2 ) נובע , כי כאשר התנגדות הצרכן R גדולה יחסית להתנגדות הפנימית של המקור , שינויים L ניכרים בהתנגדות הצרכן R גורמים רק לשינויים קטנים מאוד במתח L ההדקים . לעומת זאת , כאשר ההתנגדות f i j היא בסדר גודל של התנגדות הצרכן nnnn , R בין הנקודות B- ) A שוב אינו נתו ן על-ידי משוואה L , ( 10-2 ) אלא על-ידי במקרה זה , שינוי משמעותי ^ -ב גורם לשינוי משמעותי במתח . U AB לצורך הניסוי , ההתנגדות R נחשבת אפוא כחלק מההתנגדות הפנימית של המקור ; כלומר , ההתנגדות הפנימית "האפקטיבית " של המקור היא . r ' = r + Rj איור 10-3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר