עמוד:61

עקרונות שיטת הניסו י את הניסוי נערוך במעגל חשמלי כדוגמת המעגל שבא > ור R . 10-2 הוא L נגד משתנה , ואילו R t הוא נגד קבוע שערכו ידוע בדיוק רב ( על תפקידו של נגד זה נעמוד בהמשך . ( מקור המתח הוא בעל כא " מ E והתנגדות פנימית . r מקורות המתח לזרם ישר יהיו סוללה חשמלית ומתאם ( adapter ) ביתי למתח נמוך . למקורות אלו יש התנגדות פנימית בסדר גודל של כמה אום ;( 1-10 n ) זאת בניגוד להתנגדות הפנימית של ספק כוח מיוצב , שהיא קטנה מאוד , בסדר גודל של אלפית אום ו פחות . בניסוי שנערוך קשה מאוד למדוד התנגדות פנימית כה קטנה . בניסוי נמדוד את המתח U בין נקודות B- > A ואת הזרם 1 במעגל , AB עבור כמה ערכים של התנגדות עומס 0 > nrran pinn . R של קירכהוף L נובע , כי המתח בין הנקודות B- > A נתו ן על-ידי ( 10-9 ) U AB = E - I ( r + R ! אנו רואים כי התלות של המתח U בזרם 1 היא לינארית , כלומר , AB מתוארת על-ידי קו ישר במישור U-I ( איור . ( 10-3 כאשר , 1 = 0 המתח U שווה לכא " מ , E כלומר , הקו הישר חותך את AB הציר האנכי בנקודה , U = E וכאשר , U = 0 נקבל כי הקו הישר חותך AB AB את הציר האו פקי בנקודה שבה ——ך- ח ( איור 3 . ( 10 המצב , שבו מתח ההדקים U שווה לאפס , מתקבל כשהתנגדות העומס R שווה L AB לאפס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר