עמוד:60

ההספק הכללי P של המקור נתון על > - ד : > והוא קטן עם עליית התנגדות הצרכן . ממשו ואת ( 10-6 ) 7 ) -ו ( 10 נקבל כי היחס בין הספק הצרכן לבין ההספק הכללי של המקור הוא וממשו ואה זו נסיק אפוא כי כאשר התנגדות הצרכן קטנה יחסית להתנגדות הפנימית של המקור , רוב ההספק של המקור "מתבזבז " בהנעת המטענים במקור עצמו ( ולפיכך . ( P / P << 1 לעומת זאת , כאשר התנגדות L הצרכן גדולה יחסית להתנגדות הפנימית , P שוה בקרוב . ? -ל מצד L שני , כפי שראינו , ההספק הכללי P קטן , ככל שהתנגדות הצרכן גדלה . ממשוואה ( 10-6 ) נוכל להסיק , כי ההספק המסופק לצרכן קטן מאוד בש נ י מקר י ם : א ) כאשר התנגדות הצרכן R קטנה מאוד ;( R , - 0 ) L ב ) כאשר התנגדות הצרכן R גדולה מאוד . ( R - 00 ) ניתן להראות כי L L ההספק P המועבר לצרכן הוא מרבי כאשר R , שווה להתנגדות L הפנימית r של המקור . חומר רקע נוסף זה מצוי בספר "תורת החשמל , " כרך א ' , סעיף . 11 . 1 מטרות הניסוי . 1 מציאת הכא"מ וההתנגדות הפנימית של מקורות מתח ישר . . 2 בדיקת התלות של ההספק המסופק לצרכן על-ידי מקור המתח , בהתנגדות הצרכן . הערכת משך הניסוי שני שיעורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר