עמוד:59

באיור 10-1 מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח יחיד בעל כא " מ E והתנגדות פנימית , r ועומס חיצוני ( הצרכן ) שהתנגדותו . R L מתח ההדקים U של המקור במעגל זה נתו ן על-ידי AB ההתנגדות הפנימית r של המקור שווה ליחס שבין הכא " מ E לזרם , 1 S הזורם במעגל כאשר התנגדותו של הצרכן מתאפסת , ( R = 0 ) כלומר , L E / I s ( 10-3 ) r הזרם I נקרא לעתים גם oit הקצר . s ההספק החשמלי ( כלומר , העבודה החשמלית ביחידת זמן ) המסופק לצרכן , שוה למכפלת המתח על הצרכן , בזרם הזורם דרכו , כלומר , ( 10-4 ) P = U -I L AB ואם הצרכן מקיים את חוק אום , הספק זה נתון על-ידי 2 ( 10-5 ) P = I R L L מהצבת משוואה ( 10-2 ) במשוואה ( lO- ^) נובע , שההספק P המסופק L לצרכן , נתו ן על-ידי איור 10-1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר