עמוד:58

ניסוי 10 תכונות של מקורות מתח ; העברת הספק מרבי לעומס רקע עיוני מקור מתח במעגל זרם ישר הוא התקן , המספק את האנרגיה החשמלית הדרושה ליצירת תנועה מכוו נת של מטענים במעגל . במקורות מתח מסוגים מסוימים מתרחש תהליך שבו אנרגיה לא-חשמלית הופכת לאנרגיה חשמלית . דוגמאות להתקנים כאלו הם סוללה , מצבר , די נמו של אופניים , ועוד . ספק המתח הישר שמשתמשים בו במעבדת החשמל , אינו הופך אנרגיה לא-חשמלית לאנרגיה חשמלית , אלא ממיר מתח חילופיו במתח ישר . ( על מקורות מתח חילופין תלמד בהמשך . ( העבודה החשמלית שמקור מתח משקיע בהנעת יחידת מטען דרך מעגל חשמלי סגור , הכולל את מקור המתח עצמו ועומס חיצוני , מוגדרת ככוח האלקטרומניע ( כא " מ ) של המקור . עבודה זו גדולה ממתח ההדקים של המקור , שהוא העבודה הדרושה להנעת יחידת מטען דרך העומס החיצוני המחובר בין הדקי מקור המתח ( הכא " מ ומתח ההדקים נתונים ביחידות וולט . ( ההפרש בין הכא " מ למתח ההדקים נובע מההתנגדות הפנימית של המקור : יש להשקיע עבודה כדי להניע את המטען בתוך מקור המתח עצמו . נסמן r-j את ההתנגדות הפנימית של המקור . העבודה , הכרוכה בהנעת יחידת מטען חיובית מההדק השלילי אל ההדק החיובי בתוך מקור המתח , נתו נה על-ידי , I T כאשר 1 הוא הזרם הזורם במעגל . כאמור , עבודה זו שווה להפרש שבין הכא"מ E למתח ההדקים U של המקור : ( 10-1 ) E- U = I T ומכאן אנו רואים שמתח ההדקים שווה לכא"מ כאשר הזרם מהמקור מתאפס , או כאשר ההתנגדות הפנימית של המקור מתאפסת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר